Jaarverslag

Jaarlijks voor 1 juli wordt het jaarverslag incl. de jaarrekening ingediend bij het ministerie.

Middels het jaarverslag legt Stichting Respont verantwoording af.


Download hier het laatst verschenen jaarverslag van Respont.