Missie

Onze missie ... waarom zijn wij er?

Wij dragen bij aan het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren in Zeeland. Wij willen hun kansen op een positief toekomstperspectief vergroten. Daardoor dragen wij tevens bij aan een samenleving waarin iedereen kan participeren en aan kan bijdragen.

Wij zijn er voor kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen een specifieke onderwijsvraag hebben en/of zich in een kwetsbare positie bevinden en die daarom voor kortere of langere tijd een vorm van extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben, om hun talenten optimaal te kunnen ontplooien, om met perspectief onderwijs te kunnen volgen en om deel te kunnen nemen en bij te kunnen dragen aan onze samenleving.


Waarin blinken wij uit? Kernkwaliteiten

Wij onderscheiden ons door onze expertise met betrekking tot een geïntegreerde aanpak op het gebied van onderwijs, leren, gedrag, zorg, sociaal emotionele en fysieke ontwikkeling en toeleiding naar werk. Onze scholen verzorgen specialistisch onderwijs, we zijn daarmee aanvullend op de andere vormen van onderwijs. Dit alles in goede samenwerking met onze partners. Op basis van deze expertise spelen we een belangrijke rol in de realisatie van Passend Onderwijs en in de ontwikkelingen die zijn gericht op participatie en integratie