Missie

Onze missie ... waarom zijn wij er?

Onze maatschappelijke opdracht is niet anders dan die van andere scholen, wél hebben we een specifieke doelgroep. Voor deze specifieke doelgroep hebben wij specifieke expertise in huis.

Wij bereiden kinderen en jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag- en/of leren voor op een volwaardige deelname aan onze  samenleving. Het gaat om kinderen en jongeren die een ‘extra steuntje in de rug’ nodig hebben om hun talenten optimaal te kunnen ontplooien. Dat doen we door bij te dragen aan de ontwikkeling van kinderen en jongeren, gericht op:

 

  • persoonlijke ontwikkeling;

  • het verkrijgen van een diploma en een vervolgopleiding, het toeleiden tot de arbeidsmarkt of  dagbesteding (kwalificatie);

  • optimaal kunnen functioneren in de samenleving  (socialisatie).


We bieden  onze leerlingen daartoe een passend  ontwikkelingsgericht, opbrengstgericht en toekomstgericht onderwijsprogramma. Dat doen we in een leeromgeving die de ontwikkelingsmogelijkheden optimaal stimuleert en die leerlingen tot hun recht laat komen. Wij werken daarbij nauw samen met de leerlingen zelf, met hun ouders en met onze netwerkpartners.

Stichting Respont wil werken vanuit een sterke verbondenheid met de samenleving en hecht aan een transparante wijze van  verantwoording aan die samenleving.

Medewerkers, leidinggevenden, bestuur en toezichthouder worden geacht hun werkzaamheden op een maatschappelijk verantwoorde wijze uit te voeren. Transparantie, soberheid en varen op een moreel kompas zijn daarvan de kenmerken.

Onze werkzaamheden zijn georganiseerd vanuit scholen voor speciaal basis-onderwijs, (voortgezet) speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en vanuit een expertisecentrum, Qwestor. Een aantal van onze scholen zijn onderwijs-/zorgvoorzieningen. Qwestor staat centraal bij het delen van onze expertise met onze omgeving. Vanuit de scholen en Qwestor zetten we onze expertise in door (netwerk-) partners in onderwijs en jeugdhulpverlening te ondersteunen, te adviseren en te begeleiden.