Diensten

Het geven van kwalitatief goed en passend onderwijs staat bij Respont voorop. Ter ondersteuning van ons primaire proces en dat van de reguliere scholen biedt Respont ook de volgende diensten/ voorzieningen: 

 

BSO+

Op SBO Het Springtij te Middelburg en op SBO De Springplank te Terneuzen is in samenwerking met Juvent en de Kinderopvangorganisaties een BSO+ voorziening ingericht. De BSO+ is een buitenschoolse begeleiding voor kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar met een extra zorgvraag. De opvang is er op gericht om op een leuke, gestructureerde en zinvolle manier de vrije tijd te besteden, in een omgeving die veilig en voorspelbaar is. Over leerlingen van Het Springtij en De Springplank die de BSO+ bezoeken, hebben medewerkers van de BSO+ en de school regelmatig overleg over een gemeenschappelijke aanpak en afstemming van hun werkzaamheden. In maart 2013 is er ook op De Tweern een BSO+ gestart. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de betreffende school of met de kinderopvangorganisatie. 


Qwestor Educatief

Qwestor Educatief biedt cursussen en trainingen aan voor iedereen die betrokken is bij kinderen, jongeren of volwassenen die ondersteuning behoeven. Bij Qwestor Educatief staat de vraag van de klant centraal.

Onze expertise richt zich met name op :

  • Gedrag
  • Cognitie
  • Sociaal – emotionele ontwikkeling
  • Fysieke ontwikkeling

Vanzelfsprekend staat het vergroten van praktische vaardigheden, gebaseerd op theorische kennis en de nieuwste inzichten, centraal in ons aanbod.


Qwestor Educatief  biedt tevens trainingen en/of ondersteuningstrajecten op maat aan, geheel afgestemd op uw specifieke vragen, wensen en/of scholingsplan.


Via de Korrespont Academiemanager kunt u het complete scholingsaanbod van Qwestor Educatief bekijken en kunt u zich aanmelden voor onze trainingen, cursussen en/of scholing (op maat). 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Geralda Jansen, g.jansen@qwestor.nl telefoonnummer 0113-230525 of via educatief@qwestor.nl.Observatiecentrum jonge kinderen De Bevelanden

Op De Tweern te Goes is een speciale groep gevormd: het Observatiecentrum voor jonge kinderen, gerealiseerd door het samenwerkingsverband O3. Met de komst van Passend Onderwijs in het vizier en de behoefte aan goede observatiemogelijkheden voor de allerjongsten met speciale onderwijsbehoeften binnen het basisonderwijs is het idee voor het Observatiecentrum Jonge Kind ontstaan.

De leeftijd van de leerlingen die in aanmerking komen voor het Observatiecentrum Jonge Kind ligt rond de 4 en 5 jaar.

Leerlingen binnen het observatiecentrum worden gevolgd en begeleid volgens de richtlijnen van handelingsgericht werken, waarin de onderwijsbehoeften centraal staan. Het observatiecentrum heeft in die zin een zeer open karakter; d.m.v. het formuleren van de onderwijsbehoeften kan een advies gegeven worden welke vorm van onderwijs (regulier onderwijs, speciaal basisonderwijs of speciaal onderwijs) het beste aansluit bij de betreffende leerling.