4e lezing Qwestor Verdiept "Geweldloos Verzet"

Wil van Nus

Geweldloos verzet


Niet eerder was het begrip ‘autoriteit’ zo beladen als in onze tijd. Opvoeders, hulpverleners

en andere bij jeugd en jongeren betrokken professionals vragen zich af hoe autoriteit

handen en voeten te geven.


Nieuwe autoriteit lijkt een antwoord te geven op deze impasse.

Nieuwe autoriteit wordt gekenmerkt door nabijheid en steun in plaats van afstand en

macht. Het gaat er niet om de macht te hebben of de baas te zijn: dat leidt slechts tot

strijd en escalatie. Door controle over eigen gedrag te nemen worden escalaties voorkomen.

Volwassen aanwezigheid, de-escaleren, samenwerking: kernwoorden binnen een

andere manier van kijken naar autoriteit in opvoeding en onderwijs.

Nieuwe autoriteit krijgt vorm in waakzame zorg, beginnend bij oplettendheid in normale

(opvoed)situaties en eindigend in geweldloos verzet, waarin door eenzijdige ingrijpen van

volwassen kinderen en jongeren worden beschermd tegen risico’s en bedreigingen die

hun ontwikkeling dreigen te schaden.

It takes a village to raise a child. Gedragsproblemen los je niet in je eentje op, daar heb

je anderen bij nodig. Door met collega’s, ouders en het netwerk samen te werken laat je

zien dat je gezag hebt, met andere woorden: dat je een nieuwe autoriteit bent.

Wil van Nus, pedagoog en gedragsspecialist, raakte vijf jaar geleden geïnspireerd door

het denken vanuit nieuwe autoriteit. In haar werk met multistressgezinnen past zij de

interventies dagelijks toe. Daarnaast heeft zij, als auteur van het boek Geweldloos verzet

op school, een vertaalslag gemaakt naar het (speciaal) onderwijs. Tijdens deze avond

zal zij het gedachtengoed van Haim Omer aan de hand van veel praktische voorbeelden

uitleggen.

De lezing wordt gehouden op woensdag 20 april 2016 in de aula van het Scheldemond

College, Weyevlietplein 7-13, Sardijn (voorheen gebouw A) in Vlissingen. Voor deze

lezing wordt een vergoeding van €10,00 per persoon gevraagd. De zaal gaat open om

19.00 uur en om 19.30 uur start de lezing.

Aanmelden en/of informatie opvragen kan via qwestorverdiept@gmail.com