Nieuwsbrief 31 januari 2019

NIEUWSBRIEF 31 januari 2019

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Wat zijn de kinderen de afgelopen weken hard aan het werk. In alle groepen is er druk getoetst en voor veel leerlingen is dit een spannende tijd. Gelukkig zitten de meeste toetsen er bijna op en gaan we weer verder met de gewone lessen. In week 11 staat het volgende oudercontact gepland en kunt u op het gemak alle vorderingen bekijken en bespreken met de groepsleerkracht van uw zoon/dochter.


Opbrengst Jantje Beton

Afgelopen periode hebben wij als school meegedaan aan de Jantje Beton actie. Van de verkochte lootjes ontvangt de school de helft van de opbrengst. In dit geval heeft de actie 1.138,50 euro opgebracht. Super gedaan!! De bestemming voor de opbrengst volgt.

 

Bedankje van Stichting  Jarige Job

Stichting Jarige Job wil graag iedereen bedanken die het mogelijk heeft gemaakt dat de stichting het prachtige bedrag van 1.000 euro heeft mogen ontvangen. Dit bedrag werd bijeengebracht tijdens de kerstactiviteiten in december. Zij waren erg blij met dit bedrag en kunnen hiermee weer bij veel kinderen een lach op het gezicht toveren.

 

Schooltijden en toezicht op het plein

We willen graag bij deze nog een keer vragen om uw kind niet te vroeg naar school te laten gaan. Zoals in de schoolgids staat vermeld, gaat de eerste bel om 8.25 uur. De lessen starten om 8.30 uur. Er is toezicht vanaf 8.15 uur. De collega’s die op dat moment buiten lopen bepalen of het weer dusdanig is dat de kinderen vóór 8.25 uur naar binnen mogen.

 

Personeelsmededelingen

Juf Miranda Steenblok heeft meteen na de kerstvakantie haar werk als onderwijsassistent verruild voor werken op een zorgboerderij. We wensen haar daar veel geluk en arbeidsvreugde toe.

Voor haar in de plaats is benoemd juf Annelies ‘t Hoen die haar werk op een VO-school als onderwijsassistent heeft verruild voor werken bij ons in de M-groepen.

Juf Vera Maas komt weer terug op school na haar zwangerschapsverlof. Zij en haar man hebben een prachtige dochter Fayah gekregen. Daarom zal juf Lisette de Roo per 1 februari afscheid nemen van het werken als juf in groep O2.

Om enkele leerlingen te helpen begeleiden hebben we juf Bernadette Rombach aangesteld. Zij is 4 dagen per week, gedurende enkele uren per dag, daarvoor bij ons op school ten behoeve van enkele bovenbouwgroepen.


Staking op 15 maart as.

In heel veel overheidssectoren en instellingen zal op 15 maart as gestaakt worden. Ook op veel scholen. Komende week zal ons team zich daar over buigen. Zodra er meer bekend is, hoort u van ons.

  

Osteopaat op SBO De Tweern

Op maandag 11 maart a.s. komen de osteopaten weer op school. Als uw kind hiervoor staat ingepland, heeft u al een briefje met het tijdstip ontvangen.

 

Verkeerssituatie voor de school…

Graag uw extra aandacht voor onderstaande:

- De straat vlak voor onze school is een taxistraat. Dat houdt in dat er alleen taxi's mogen rijden tussen 8.00 uur en 8.45 uur in de ochtend en ’s middags tussen 13.45 - 14.30 uur.

- Er geldt ook een eenrichtingsverkeer voor taxi's: komend vanuit de Zuidvlietstraat en vertrekkend via de JP Coenstraat.

- De paaltjes die toegang tot de taxistraat geven, zijn alleen open op de genoemde tijden.

- Gewone auto's en motoren mogen daar niet rijden, dus u als ouder ook niet Het handigste is dat u komt via de Zuidvlietstraat en daar probeert te parkeren, of via de JP Coenstraat.

- Verder is het parkeerterrein achter de school gereserveerd voor personeel en bezoekers van de school, dus niet bedoeld voor ouders die hun kind van school komen ophalen. We vragen u met klem om u zich hier aan te houden. Dank daarvoor.

 

App/website van de maand: Maak lezen weer leuk…

“Vind je een gewoon boek maar niks? Probeer dan karaokelezen met Yoleo op de computer of via de app voor de iPad. Op www.yoleo.nl vind je veel verschillende karaokeboeken. Lezen wordt weer leuk met Yoleo!”

  

Agenda februari, maart, april

Vrijdag 8 februari

adviesgesprekken leerlingen BBS

Maandag 11 februari

lesvrij, leerlingen vrij, personeel wel werkzaam

Donderdag 28 februari

studiedag, alle leerlingen vrij

Vrijdag 1 maart

lesvrij, alle leerlingen vrij, personeel wel werkzaam

Zaterdag 2 maart t/m zondag 10 maart

voorjaarsvakantie

Week 11 (11 – 15 maart)

tweede oudercontactmoment 

11 maart-15 maart         

Week van de Lentekriebels

20 maart-29 maart         

Kunstweek

Vrijdag 5 april

lesvrij, leerlingen vrij, personeel wel werkzaam

Vrijdag 19 april t/m zondag 5 mei           

meivakantie