Nieuwsbrief april 2020

NIEUWSBRIEF 1 APRIL 2020


Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,
Wat een rare tijd maken we nu toch mee. Het lijkt wel een film, maar ja van een film weet je meestal wel wat het einde is of je zou bijvoorbeeld je TV uit kunnen zetten. Dat kan dus nu allemaal niet, het is gewoon hartstikke echt allemaal en bizar ook nog.
U heeft hele dagen uw kind of kinderen om u heen en dat dat bij lange na niet altijd eenvoudig is snappen we maar al te goed. We zitten nu al voor de derde week in deze situatie en inmiddels heeft u ook kunnen horen dat de sluiting van scholen tot en met de meivakantie zal duren. Het kabinet heeft daar gisteren een besluit in genomen en wij wilden dat eerst afwachten, daarom ontvangt u van ons de nieuwsbrief een dag later dan u van ons gewend bent.
In de afgelopen tijd is het aantal kinderen waar we opvang voor regelen al behoorlijk gestegen. Op een enkeling na allemaal kinderen waarvan ouders werkzaam zijn in een cruciaal (vitaal) beroep. Je zou zeggen dat de vele teamleden makkelijk inzetbaar zijn voor opvang, de praktijk is dat dit helemaal nog niet zo eenvoudig is. Ook veel teamleden kunnen niet zomaar ingezet worden voor opvang, vanwege hun gezinssituatie, hebben klachten of zijn zelf ziek. We roeien zoveel mogelijk met de riemen die we wel hebben. Vanuit de veiligheidsregio wordt de druk om meer kinderen op te vangen bij ons op school ook groter. Het gaat dan om kinderen bij wie het veel thuis zijn niet altijd gemakkelijk gaat.
Toch is opnieuw een groot compliment op zijn plaats voor jullie, de vele ouders en verzorgers. Omdat er hard wordt gewerkt en waar het moeilijk is wordt dit met ons besproken! Fijn dat onze kinderen in erg veel gevallen kunnen leunen op zulke fijne thuissituaties! U verdient daarvoor applaus!
Deze week volgen de nieuwe lespakketjes weer. Voor de één iets om naar uit te zien en voor de ander iets wat niet leuk is. We zeggen het u misschien al voor de zoveelste keer: als het niet lukt met het schoolwerk, ga dan de strijd niet onnodig aan met uw kind. Veel van onze leerlingen zitten bij ons op school omdat het leren niet altijd vanzelf gaat en nu komt tegenstand vooral op u neer. Ouder en leerkracht tegelijk zijn is topsport en niet voor iedereen weggelegd. Lukt het niet, schaamt u zich er niet voor en maak het kenbaar aan de leerkracht. Maak van de gelegenheid gebruik als ze u bellen. Dat proberen onze leerkrachten wekelijks te doen!!
Maar voor nu geldt: veel sterkte en succes gewenst met alles!!
Het schoolteam


Parro..
U zult ook benaderd worden (of dat is al gebeurd) over Parro. Parro is een communicatie app, meestal via uw mobiele telefoon. We gaan dat systeem nu sneller invoeren dan dat we eerst van plan waren. U krijgt een mail waarin staat hoe u Parro kunt downloaden en met de koppelcode de app kunt gaan gebruiken.


Huiswerk- en begeleidingsproject van SBO De Tweern en Amec..
Heeft u het mooie artikel gelezen wat vorige week op blz. 3 van de Bevelandse Bode stond? Met een mooie foto ook nog. Toch heel leuk en positief nieuws vooral in deze tijd.
Want: Onze leerlingen die moeite hebben met het maken van huiswerk, krijgen sinds kort begeleiding van coaches van Amec. Amec is een instituut voor huiswerkbegeleiding en daar werken professionals die ook werkzaam zijn (geweest) in het Voortgezet Onderwijs. Het project heeft de naam gekregen “Leer slimmer leren”. Dit project is bedoeld voor al onze leerlingen die over een jaar naar het VO gaan en moeite hebben met huiswerk maken. Wat blijkt is dat als je goede begeleiding krijgt met de manier van huiswerk maken je veel minder frustraties opbouwt en veel meer zelfvertrouwen ervaart. En wie zekerder is van zichzelf merkt dat soms moeilijke lessen opeens makkelijker gaan. Het geeft meer rust in het hoofd en je snapt sneller waar de leerstof over gaat. We zien het als een mooie aanvulling op ons lesprogramma. Want het project wordt onder schooltijd gegeven en ook dat zorgt voor een meer ontspannen gevoel. We zijn er erg blij mee. We kunnen dit realiseren omdat we van onze stichting Respont geld hebben gekregen uit het innovatiefonds. Laten we hopen dat het Corona virus snel ons land verlaat zodat we weer gewoon naar school kunnen gaan en dus ook dit project weer verder kunnen oppakken.


Schoolfotograaf wordt uitgesteld..
In de laatste nieuwbrief heeft u kunnen lezen dat de schoolfotografie op dinsdag 7 april zal plaatsvinden. Gezien de huidige omstandigheden hebben wij, in overleg met het management, besloten de schoolfotografie dit schooljaar niet te laten doorgaan. We willen wel een uitzondering maken voor de schoolverlatersfoto, omdat het voor deze leerlingen de afsluiting van hun basisschoolperiode is. Wij houden u op de hoogte wanneer wij een nieuwe datum hebben ingepland.


Vertrek collega….
Juf Nina Hamelink gaat ons per 1 april verlaten. Ze gaat werken in het taalexpertisecentrum (TEC) in Goes-Noord. We bedanken haar voor haar inzet en we wensen haar het allerbeste toe.


Tot slot...
Vanuit het Ministerie hebben we begrepen dat de meivakantie echt bedoeld is voor vakantie. Dus in die periode volgen er geen lespakketten of andere soort van lessen. Of de huidige opvang dan wel doorloopt voor de kinderen die dat ook nu al nodig hebben, wordt onderzocht. De ouders waar we dat van weten krijgen daar apart bericht over via de leerkracht. En verder zullen we u per aparte brieven steeds, zoveel mogelijk (wekelijks) informeren.


Overigens gelden voor Goede Vrijdag en Tweede Paasdag als officiële vrije dagen en is er geen opvang voor die dagen. Voor die dagen zijn ook de lespakketten niet bedoeld. U bent daar zelf vrij in natuurlijk om het wel of niet te doen.


Verder geldt dat De Tweern er bewust voor kiest om geen onlinelessen te verzorgen omdat we daarmee ongelijkheid zouden creëren. Dit is omdat 50% van de leerlingen vanwege het ontbreken van faciliteiten daar dan geen gebruik van zou kunnen maken.


Agenda april, mei

7 april schoolfotograaf gaat niet door, nieuwe datum volgt nog
10 april Goede vrijdag
12 en 13 april eerste en tweede Paasdag
20 april Koningsspelen gaan niet door
20 april start meivakantie tot en met 5 mei

Laten we hopen dat we op woensdag 6 mei as weer kunnen starten met school