Nieuwsbrief december 2019

NIEUWSBRIEF

20 DECEMBER 2019

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers

Wat was het gisteren een mooi en sfeervol kerstdiner. En dat kwam in de eerste plaats door de inzet van u thuis om lekkernijen klaar te maken voor het diner en vanwege het enthousiasme van onze leerlingen. Maar ook door de ouders/verzorgers die op school bleven en eten/drinken konden kopen in onze aula, waarbij de opbrengst bestemd is voor Humanitas. Ook zo fijn dat de ouderraad heeft mee kunnen helpen. We hebben de Stichting met een aardig bedrag kunnen ondersteunen. Onze leerlingen weten al dat het geen grootse Kerstmarkt was en dat daarom de opbrengst voor Humanitas minder groot is dan de opbrengst van voorgaande jaren. Het bedrag is: € 200,00

We zullen het bedrag via juf Amanda overmaken, omdat zij binnen Humanitas erg actief is en weet waar het geld het beste besteed kan worden.

Namens de stichting en namens ons hele team iedereen heel erg bedankt voor het kopen, proeven, klaarmaken en voorbereiden van al die heerlijkheden en feestelijkheden. Als team wensen we iedereen dan ook hele fijne feestdagen toe en we hopen natuurlijk ook dat iedereen een fijne vakantie kan en mag hebben. Een witte Kerst zal het niet worden is de verwachting, maar we verwachten alle leerlingen wel weer op school in het nieuwe jaar 2020 op maandag 6 januari.


Nieuwe naam voor ons gebouw
In de vorige nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat we een nieuwe naam zoeken voor ons gebouw.
U heeft nog alle tijd om er een te bedenken, want in de vakantie heeft u daar misschien wel tijd voor? Vanaf week 3 na de kerstvakantie, zult u speciale dozen zien staan in onze hal waar u uw idee in kunt doen.


Hulpouders
Via deze nieuwsbrief willen we alle ouder(s)/verzorger(s) die ons dit jaar hebben ondersteund met talloze activiteiten even in het zonnetje zetten. Heel erg bedankt voor alle inzet en deelname in of aan de MR, OR, blokken, vervoer naar excursies, zomerfeest, schoonmaak enz. We hopen natuurlijk dat we ook in 2020 op uw hulp en ondersteuning kunnen rekenen.

Personeelsnieuws:
Een aantal juffen gaat onze school verlaten per januari, omdat ze een andere baan hebben gevonden:
Juf Tirza Kieboom, onderwijsassistente, juf Maaike Martin, groepsleerkracht en juf Narriman El Khattaby, schoolmaatschappelijk werker gaan ons verlaten. Juf Tirza heeft zo’n 3 jaar bij ons gewerkt, juf Maaike ruim 1 jaar en juf Narriman werkt al bij ons vanaf 2010. Alle drie erg goede collega’s die we behoorlijk zullen gaan missen. Maar we bedanken hen ook langs deze weg voor hun grote inzet voor onze leerlingen. Gelukkig hebben we voor alle drie een nieuwe medewerker kunnen vinden: Voor juf Tirza hebben we diverse uitbreidingen bij teamleden die al bij ons werken kunnen organiseren. Voor juf Maaike hebben we een nieuwe juf kunnen benoemen, juf Hannah Seekles. Zij komt van SO De Kring en heeft ervaring in het speciaal onderwijs. Voor juf Narriman is inmiddels juf Daphne Deurlo aan het werk. Samen met juf Renate begeleidt ze in de ochtend een van onze leerlingen en op maandagmiddag, dinsdagmiddag en woensdagmiddag werkt ze als schoolmaatschappelijk werker.

Een heleboel veranderingen dus weer. Nog een verandering:
Ik heb u een tijd terug in een eerdere nieuwsbrief al verteld dat ik, na straks 43 jaar (waarvan bijna 30 jaar directeur), met pensioen ga. Dat is nu definitief per 1 september 2020. Daardoor is dit mijn laatste schooljaar. Zowel voor De Tweern als voor De Veste in Tholen. Over mijn opvolging is de afgelopen maanden veel gesproken en onze bestuurder, de heer Theo Hut van Respont is daar behoorlijk mee bezig geweest. Ook was onze medezeggenschapsraad en ons team nadrukkelijk betrokken bij deze procedure.

Daarom ben ik blij u te kunnen vertellen dat er een uitstekende opvolger voor 5 dagen per week is gevonden en benoemd. Het is geen onbekende voor ons: Meester Robert van Oosten. Hij werkt hier nog steeds 1 dag per week, meestal op de vrijdag. Verder is hij nu 4 dagen directeur op De Springplank in Terneuzen, ook een SBO school en zal per 1 augustus 2020 alle dagen van de week voor De Tweern werken. Voor De Veste, een kleinere SBO en SO school is ook een directeur benoemd, meester Jasper Winkelhuizen. Ook geen onbekende, omdat hij jaren terug leerkracht op De Tweern was. U zult begrijpen dat ik met een gerust hart en in het volste vertrouwen het werk straks aan hen zal en wil overdragen. Ook weet ik zeker dat u als ouder of verzorger bij hem ook voor allerhande zaken terecht kunt!!

Vriendelijke groet van meester Theo Quaak


Kerstoptreden groep O4

Donderdagmorgen heeft groep O4 een bezoekje gebracht aan verzorgingstehuis Ter Valcke.

Verkleed als Jozef, Maria, de 3 wijzen, 2 engelen, een herder en de dieren zongen de kinderen kerstliedjes. Het was een mooie ontmoeting tussen jong en oud, waarbij de kinderen en ouderen hebben genoten. Het was zo leuk dat de plannen voor volgend jaar al zijn gemaakt. 

 

Opbrengst Jantje Beton

Afgelopen periode hebben wij als school meegedaan aan de Jantje Beton actie. Van de verkochte lootjes ontvangt de school de helft van de opbrengst. In dit geval heeft de actie 1.069,50 euro opgebracht voor school. Super gedaan!! De bestemming voor de opbrengst volgt.

 

Kerstgroet
Voor u en allen die u dierbaar zijn hopen we op fijne kerstdagen, een prima jaarwisseling en een goede vakantie. Alle medewerkers van De Tweern wensen alle kinderen en alle ouder(s) en/of verzorger(s) veel gezondheid toe en dat we ook in 2020 op een prettige manier met elkaar kunnen en mogen omgaan. We zien alle leerlingen weer graag op maandag 6 januari….en pas op met VUURWERK!

 

Agenda december, januari, februari

20 december

Kinderen om 12.00 uur vrij

21 december 2019 t/m 5 januari 2020

Kerstvakantie

6 januari

Eerste schooldag na de kerstvakantie

donderdag 20 en vrijdag 21 februari

Studiedag, alle kinderen vrij

22 februari t/m 28 februari

Voorjaarsvakantie