Nieuwsbrief februari 2018

NIEUWSBRIEF 28 februari 2018

  

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van februari 2018.

 

OPROEP aan de ouders van de Tweern.

In de Medezeggenschapsraad van de Tweern (bestaande uit 3 personeelsleden en 3 ouders) is een vacature ontstaan in de oudergeleding.

Wij zoeken een ouder die graag mee wil denken en praten over allerlei schoolzaken en die het beleid van de school kritisch wil volgen. Wij vergaderen ongeveer 6x per jaar op een wisselende avond. Spreekt u dit aan? Stel u dan kandidaat voor de MR!!

Hebt u belangstelling? Dan graag contact opnemen via de mail met Herma Koel,

voorzitter MR. mailadres:  h.koel@respont.nl. Aanmelden tot 9 maart a.s.

 

Kunstweek

Ook wij, Deltaschool en Tweern, doen mee met de Kunstweek, zoals veel andere scholen dat doen. We doen dat zoveel mogelijk met alle gebruikers in ons gebouw, dus ook met Kibeo en Juvent.

Alleen spreiden wij de kunstweek over een paar weken en willen het afsluiten met een tentoonstelling of nog beter een soort van expositie. Er wordt door sommige groepen al gestart vanaf 6 maart en op donderdag 29 maart sluiten we het Kunstproject af met een bijeenkomst op school. Tijd van 14.30 – 16 u. Iedereen is welkom om op dat moment alle kunstwerken te komen bezichtigen. En iets te drinken staat voor u klaar natuurlijk.

Het thema is Dieren en Kunst, dus daar kunnen de kinderen vast van alles over en mee bedenken.

Noteert u de datum alvast in uw agenda? En neem gerust al uw familie en kennissen mee, want hoe meer mensen hoe meer vreugd!


De Kunstweek en De Lentekriebels

Van 19 tot en met 23 maart is het weer de landelijke “Week van de Lentekriebels”. Dit is een nationale projectweek over relationele en seksuele vorming voor het basisonderwijs. Leerlingen in groep 1 t/m 8 volgen tijdens deze week elke dag een les over relaties en seksualiteit, passend bij de leeftijd van de kinderen.

Op De Tweern hebben we ervoor gekozen om niet op de landelijke data maar om in de week na de paasvakantie de Lentekriebels centraal te stellen.

Deze keuze is gemaakt omdat we samen met De Deltaschool óók mee doen aan de Zeeuwse “Kinderkunstweek”. Dit project start officieel op woensdag 7 maart. Bij ons op school loopt dit project door tot aan de Paasvakantie.

  

Ouderthemabijeenkomsten Opvoeden

Woensdag 7 maart van 12.30 tot 13.30 uur wordt er op De Tweern een ouderbijeenkomst georganiseerd met het thema ”Opvoeden". U heeft hierover via de mail informatie gekregen. Wanneer u nog vragen heeft of u wilt zich aanmelden, kunt u zich wenden tot mevr. Narriman El Khattabi, maatschappelijk werk.

 

Sparkels:

Best wel een tijd geleden hebben wij u geïnformeerd over Sparkels. Dat is de organisatie vanuit KIBEO die naschoolse activiteiten organiseert. We willen nu daadwerkelijk leuke activiteiten gaan inzetten voor kinderen die dat willen en mogen van hun ouders/ verzorgers.

Een kleine werkgroep is bezig om dit voor te bereiden. Doel is om dit schooljaar (in mei en juni as) twee activiteiten te plannen tussen 14.15 en 15.30 u. Van ouders/verzorgers zal een kleine bijdrage worden gevraagd. Middels een speciale site en nieuwsbrief zullen we u zo snel mogelijk verder informeren.

 

Foto’s en filmpjes op de website

Er zijn nu naast foto's ook filmpjes te bekijken op de website (www.detweern.nl). De filmpjes van de Azië workshops zijn nu al te bekijken. 


Agenda maart en april 2018…

woensdag 7 maart Themabijeenkomst Opvoeden 12.30-13.30u
ma 12 maart-vrijdag 16 maart 2e oudercontact  
donderdag 29 maart Afsluiting Kunstweek EXPOSITIE 14.30-16.00u
vrijdag 30 maart vrij i.v.m. Goede Vrijdag
maandag 2 april vrij i.v.m. Tweede Paasdag
dinsdag 3 april-vrijdag 6 april week van de Lentekriebels
woensdag 4 april schoolvoetbal jongens
dinsdag 10 april schoolfotograaf
woensdag 11 april schoolvoetbal meisjes
vrijdag 20 april Koningsspelen
zaterdag 21 april start Meivakantie