Nieuwsbrief januari 2020

NIEUWSBRIEF 31 JANUARI 2020

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Als u dit leest zijn wij aan het staken. Het besluit daarvoor nemen was erg lastig. Het gaat ons als schoolteam dan ook niet zo zeer om meer geld of omdat we zoveel werkdruk ervaren. Dat laatste is wel zo, maar werken met een doelgroep zoals wij die op onze scholen hebben, brengt altijd werkdruk mee en vaak ook heel plezierige werkdruk!

Echter maken we ons erg veel zorgen om goed gekwalificeerde leerkrachten die op korte en lange termijn nodig zijn en die er dus niet zijn. We hebben er al in voorzien om eigen teamleden te laten invallen, maar dat is lang niet genoeg. Regelmatig vragen we u om uw kind thuis te houden en dat doet ons pijn… Teamleden bij ons durven bijna niet ziek te melden, met als gevolg dat daardoor langere uitval kan plaatsvinden.

Om aan te geven dat wij een geweldig beroep hebben stonden we als team afgelopen woensdag 29 januari op het plein aan het eind van de schooldag met wel 30 uitspraken/redenen waarom het juf of meester worden een geweldige keuze is. Wie weet heeft het eindelijk effect! Onze regering is er te weinig van doordrongen dat het hier echt om moet gaan.

Daarom staken we!!


(Plein)afspraken voor schooltijd

Op school is al jaren de afspraak dat er voor 8.15 uur niemand de school binnengaat. En daarmee bedoelen we leerlingen en ouders.

Pas om 8.15 uur gaat de deur van de hoofdentree open en mogen kleuters naar hun kleutergroep worden gebracht. Andere kinderen mogen alleen naar binnen met uitdrukkelijke toestemming van een teamlid van de school of als we de deuren openen, omdat het erg slecht weer is.

Taxichauffeurs weten dat ze hun kinderen niet voor die tijd moeten laten uitstappen, als ze eerder zijn aangekomen.

Houdt u er ook rekening mee? Ook als uw kind te voet of met de fiets komt. Pas om kwart over 8 komt de pleinwacht naar buiten, dus te vroeg op het plein lopen hebben we ook liever niet.

 

Nieuwe collega

Juf Hannah Seekles start per 3 februari as. in de groep van juf Linda in B6, voor 3 dagen per week. Juf Linda zelf blijft 2 dagen werken in deze groep. Dan zal op de woensdagen juf Rianne ook niet meer in die groep werken. Juf Hannah werkt dinsdag t/m donderdag in B6 en zal op vrijdag in BBS2 gaan lesgeven. Juf Claudia komt die dag dan vrij voor diverse werkzaamheden, RT en/of inval bij ziekte.

 

De toetsweken

Wat zijn de kinderen de afgelopen weken hard aan het werk geweest. In alle groepen is er druk getoetst en voor veel leerlingen is dit een spannende tijd. Gelukkig zitten de meeste toetsen er bijna op en gaan we weer verder met de gewone lessen. De vorderingen worden met alle ouders/verzorgers besproken tijdens het eerstvolgende contactmoment.

 

Nieuwe naam voor ons gebouw

Mocht u een nieuwe naam bedacht hebben voor ons gebouw, dan kunt u die op een briefje deponeren in de speciale kist die in de hal staat bij de administratie. Er is nog volop ruimte in de kist, dus schroom niet!


Kinderkunstweek

Samen met de Deltaschool doen we mee met de Kinderkunst week (KKW). Die start in sommige klassen al op 3 maart. Het thema is: Binnenste buiten, het huis in de Kunst! We gaan hier met alle kinderen over werken en proberen een mooie tentoonstelling te houden met een ware Kunstveiling. De tentoonstelling en de veiling vinden plaats op donderdag 19 maart tussen 18.00 en 20.00 uur in ons gebouw. Noteert u de datum en de tijd alvast in uw agenda? Iedereen is dan welkom!


Huiswerkbegeleiding en studievaardigheden

Na de voorjaarsvakantie zal er een project gaan starten t.a.v. studievaardigheden en huiswerk-begeleiding voor de leerlingen uit groep 7 en 8. Dit project is opgezet in samenwerking met AMEC (instituut voor huiswerkbegeleiding) omdat de laatste jaren er vanuit de leerlingen, ouders en leerkrachten steeds meer hulpvragen komen over het maken en begeleiden van huiswerk. De betreffende ouders en leerlingen zullen hier middels een apart schrijven nog verder over worden geïnformeerd. Dit project is mede tot stand gekomen vanuit het innovatiefonds dat door Respont beschikbaar is gesteld.

 

Cursus Kind en Echtscheiding

Vanaf 3 maart vindt in Goes de cursus Kind en Echtscheiding plaats. SMWO en Emergis Preventie werken hierin samen. In de bijlage kunt u hierover een flyer lezen.

 

Pleintjesactiviteiten
Vorige week donderdagmiddag zijn we succesvol gestart met de pleintjesactiviteiten in samenwerking met het SMWO. De opkomst was erg groot en het was een erg gezellig.

Ruim 30 leerlingen hebben een heel leuke sport en spelmiddag gehad.

Om alles zo goed te laten verlopen, willen we u nog even wijzen op enkele afspraken:

  • De pleintjesactiviteiten bij ons op school zijn bedoeld voor de leerlingen van groep 6, 7 en 8
  • We gaan ervan uit dat de leerlingen toestemming van thuis hebben.
  • De deelnemende leerlingen verzamelen na schooltijd in de gymzaal.
  • De deelnemende leerlingen nemen zelf extra drinken voor deze middag mee.
  • De deelnemende leerlingen worden opgehaald om 15.30 uur of gaan zelfstandig naar huis.

Agenda januari, februari, maart

Donderdag 30 en vrijdag 31 januari

stakingsdagen

Vrijdag 14 februari         

adviesgesprekken schoolverlaters

Donderdag 20 en vrijdag 21 februari

studiedagen, alle kinderen vrij

22 februari t/m 28 februari

voorjaarsvakantie

2 t/m 6 maart

oudergesprekken

11 t/m 20 maart

kinderkunstweek