Nieuwsbrief maart 2018

NIEUWSBRIEF 29 maart 2018
Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief van maart 2018.Pasen…

Omdat Pasen dit jaar erg kort voor de Koningsspelen valt, hebben we besloten geen Paasontbijt te organiseren. Wel zal er in de klassen op gepaste wijze aandacht besteed worden aan het Paasfeest.Koningsspelen 2018

Op vrijdag 20 april willen we als school weer meedoen aan de landelijke Koningsspelen. ’s Ochtends beginnen we met een heerlijk ontbijt, waarna de kinderen in groepjes allerlei spellen gaan spelen. Voor het ontbijt graag bord, beker, bestek meenemen. Voor het begeleiden van de spelletjes zijn we op zoek naar ouders die willen helpen. Uw kind heeft hiervoor een briefje meegekregen. Indien u in de gelegenheid bent, graag het strookje retour naar de leerkracht.Kunstexpositie

In de gehele school werd de Kunstweek vandaag afgesloten met een tentoonstelling voor ouders/verzorgers en alle andere belangstellenden. De kunstexpositie werd georganiseerd in samenwerking met de Deltaschool en BSO. De kinderen zijn de afgelopen weken keihard creatief aan de slag gegaan. De kunstwerken waren origineel en bovenal oogverblindend mooi. Alle leerlingen hebben zich ware kunstenaars getoond. Door de school was door middel van een speurtocht een “kunstroute” aangegeven die door het grote aanwezige publiek met plezier werd volbracht. Door de route te volgen kon iedereen alle groepen bezoeken en de kunstwerken bewonderen.Oudervacature MR vervuld

Na de oproep in de vorige nieuwsbrief heeft 1 enthousiaste ouder zich gemeld.

Leonie Dominicus, moeder van Foort uit O5, wil deze taak graag op zich nemen.

Zij heeft afgelopen week kennisgemaakt met de MR-leden en zal in de eerstvolgende MR-

vergadering van mei geïnstalleerd worden. Hiermee is de oudergeleding met 3 personen weer compleet.

Overige informatie over de MR en de notulen van de vergaderingen kunt u vinden op de site van de Tweern.


Schoolvakanties schooljaar 2018-2019

Hieronder de vastgestelde data van de vakanties voor het volgend schooljaar 2018-2019.

Herfstvakantie  

15 oktober 2018 t/m 19 oktober 2018

Kerstvakantie 24 december 2018 t/m 4 januari 2019
Voorjaarsvakantie 4 maart 2019 t/m 8 maart 2019
Goede Vrijdag 19 april 2019
Meivakantie 22 april 2019 t/m 3 mei 2019
Hemelvaart 30 mei en 31 mei 2019
Pinksteren 10 juni 2019
Zomervakantie 2019 8 juli 2019 t/m 16 augustus 2019

De data van de studiedagen en lesvrije dagen worden binnenkort vastgesteld en volgen nog.


Week van de Lentekriebels

Van dinsdag 3 april tot vrijdag 6 april besteden we op school in alle groepen tijd aan het project Lentekriebels. Dit is een projectweek over relationele en seksuele vorming voor het basisonderwijs. Leerlingen in groep 1 t/m 8 volgen tijdens deze week elke dag een les over relaties en seksualiteit, passend bij de leeftijd van de kinderen.


Schoolfotograaf…

Op dinsdag 10 april komt de schoolfotograaf langs op De Tweern. Bijgaand meer informatie hierover.


Schoolvoetbal…

De komende twee weken gaan veel kinderen van de bovenbouw weer hun best doen op het voetbalveld. Woensdag 4 april zijn de jongens aan de beurt en op woensdag 11 april de meisjes. Omdat de schoolvoetbal wel al om 12.00u begint en we het belangrijk vinden dat de teams begeleid worden door onze vaste juffen en meesters, zullen er nog wel een aantal kinderen wat eerder naar huis mogen. Mocht dit van toepassing zijn op uw zoon/dochter, dan laten we u dat via een aparte mail weten. Uiteraard zal er altijd opvang zijn voor kinderen, die niet eerder naar huis kunnen.


Bezetting groepB6b

We kunnen melden dat de bezetting van B6b voor de rest van dit schooljaar als volgt wordt ingevuld; Juf Winnie de Witte is er op maandag, dinsdag en woensdag. Op donderdag en vrijdag is juf Claudia in de groep.


Inzamelen van lege batterijen, inktcartridges en mobiele telefoons

Al jaren zamelen we op school diverse spulletjes in. Dit doen we voor een, nader te bepalen, goed doel.

Wat kunt u allemaal inleveren?

- lege batterijen,

- lege cartridges,

- oude mobieltjes.

- plastic doppen.

Deze materialen kun u meegeven aan uw kind. Alle inzamelbakken vindt u, bij binnenkomst links in de gang. Mobieltjes en doppen kunnen worden ingeleverd bij meester Wim.


Agenda april, mei, juni, juli 2018…

vrijdag 30 maart-maandag 2

Pasen, alle leerlingen vrij

woensdag 4 april schoolvoetbal jongens
woensdag 11 april schoolvoetbal meisjes
vrijdag 20 april

Koningsspelen

zat. 21 april t/m zo. 6 mei

meivakantie, alle leerlingen vrij

maandag 7 mei-woensdag 9 mei

lesvrij, leerlingen vrij, personeel wel werkzaam

do. 10 mei en vrij. 11 mei

Hemelvaart, alle leerlingen vrij

maandag 21 mei

Pinksteren, alle leerlingen vrij

dinsdag 29 mei

praktisch verkeersexamen ll. BBS

maandag 11 juni lesvrij, leerlingen vrij, personeel wel werkzaam
dinsdag 12 juni studiedag, alle leerlingen vrij
vrijdag 6 juli studiedag, alle leerlingen vrij
maandag 9 juli begin zomervakantie