Nieuwsbrief november 2019

NIEUWSBRIEF

29 NOVEMBER 2019

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

Deze week waren er portfoliogesprekken. Natuurlijk is zowat iedere ouder of verzorger op school geweest. Elke keer opnieuw is het een prachtige verrassing om de portfolio’s door te lezen. De bijzondere, leuke bijdragen van de kinderen zelf en kunnen benoemen of opschrijven waar je trots op bent en waarom, maakt het porfolio een bijzonder document.

De komende weken staan in het teken van de feestdagen. Sinterklaas is in het land aangekomen en hoopt aanstaande donderdag onze school weer te bezoeken. Daarna zal de school langzaam veranderen in Kerstsferen, met als afsluiting het kerstdiner op 19 december. Kortom, we hebben een paar mooie, maar ook drukke en soms spannende weken voor de boeg. In deze nieuwsbrief leest u er weer van alles over.


Sinterklaas… 

Donderdag 5 december hopen we weer bezoek te krijgen van Sinterklaas en enkele Pieten. We verwachten ze rond 8.30 uur en zij zullen heel de ochtend op school zijn en bezoeken de jongste groepen van De Deltaschool, De Tweern en het observatiecentrum. We hopen op een gezellige ochtend!

 

Kerst...

Hierbij nodigen wij u uit om uw kind op 19 december a.s. om 17.00 uur naar school te brengen voor het kerstdiner in elke klas. Om ongeveer 18.30 uur is het diner afgelopen. Mocht u in de tussentijd op school willen blijven, dan kan dat in de aula of gymzaal. U kunt dan tegen geringe betaling wat lekkers eten en drinken. De opbrengst is voor een goed doel: Humanitas. Zij verzorgen in de zomervakantie zomerkampen voor kinderen uit de buurt die niet op vakantie kunnen. Dit jaar geen Kerstmarkt, maar wel een gezellig samenzijn. Van de leerkracht krijgt u na het Sinterklaasfeest een brief mee waarin staat hoe het diner georganiseerd wordt. De Ouderraad verzorgt ook een deel van het menu. Noteert u de datum en de tijd alvast in uw agenda?

 

IKC+ zoekt passende naam...

Zoals in een eerdere nieuwsbrief aangekondigd willen we graag alle betrokkenen vragen een nieuwe naam voor ons gebouw te bedenken. De namen Tweern, Deltaschool, Kibeo, Juvent en andere gebruikers zullen voorlopig op de achtergrond wel blijven bestaan, maar een goede naam voor ons hele gebouw zal dan o.a. de neonletters boven de hoofdentree gaan vervangen. Want we willen veel meer dan nu met elkaar gaan samenwerken en uitgroeien tot één organisatie. In januari 2020 zullen we gedurende een aantal weken een zgn. “namenbox” neerzetten waarin u uw zelf bedachte naam op een speciaal papier kunt stoppen. Meerdere namen zijn zeker welkom! Een werkgroep zal zich dan buigen over alle inzendingen en een keuze gaan maken. Iedereen die betrokken is of was bij onze scholen of instellingen mag ideeën indienen.

Waar kunt u bij IKC+ aan denken?

 

  • Het gaat om scholen die gespecialiseerd onderwijs aanbieden.
  • Ook wordt er opvang en opvoedhulp  aangeboden.
  • We zijn open van ongeveer 7 uur tot 18 uur.
  • Dit alles vanuit een Integraal Kindcentrum PLUS. (IKC+, de Plus staat voor de extra hulpvragen die leerlingen ons stellen).
  • We zijn er voor Noord- en Zuid Beveland, maar ook een beetje voor andere Zeeuwse regio’s.

 

Neem gerust de tijd om na te denken, maar vertel niemand iets, want dan gaan anderen misschien met uw idee aan de haal! Het beste idee zal met een hele mooie prijs worden beloond. In januari zult u meer horen over de dag dat de ideeënbus er zal komen te staan, welk formulier u gebruiken kunt om een mooie naam op te zetten en tot wanneer u uw idee kwijt kunt. U heeft de hele kerstperiode de tijd om ideeën op te doen!!

Namens de kerngroep van het IKC+, Theo Quaak


Tijd om het stokje over te dragen…

Na vele jaren, met veel plezier gewerkt te hebben als maatschappelijk werker binnen SBO De Tweern en later ook bij PRO De Wissel, is voor mij het moment aangebroken om verder te trekken. Met een dubbel gevoel heb ik twee leuke banen per 1 januari 2020 opgezegd, om mijn hart te volgen. Ik vond dat ik voor mijzelf weer de balans moest opmaken, om te onderzoeken of ik nog iets heel anders wil binnen het werkveld of niet. Dit persoonlijk onderzoek heeft geleid tot de behoefte voor het inslaan van een andere weg. Al heel lang loop ik met een droom rond die ik graag waar wil maken, namelijk het begeleiden van samengestelde gezinnen en daar is bijgekomen de begeleiding van partners die verwikkeld zijn in een complexe relatie of scheiding. Ik wil met name voor de kinderen die hierbij betrokken zijn, iets positiefs proberen bij te dragen, zodat ieder kind zo onbezorgd mogelijk mag opgroeien en zich kan ontwikkelen. Om die reden heb ik twee jaar geleden mijn nieuwe missie zichtbaar gemaakt, een naam gegeven, en mijn dienstenaanbod kenbaar gemaakt.

Er zijn vele redenen waarom ik dit wil gaan doen en één daarvan is dat uit onderzoek blijkt dat vele samengestelde gezinnen het lastig vinden om goed vorm te geven aan hun nieuwe gezin. Helaas redt nu nog, zestig procent het niet, zij gaan binnen 5 jaar weer uit elkaar. Echte kennis en gerichte hulp die aansluit bij hun behoefte aan begeleiding, om een succes te maken van hun nieuw samengesteld gezin, ontbreekt. Daar wil ik verandering in brengen met mijn praktijk Stiefpunt. Wil je weten wat ik precies doe, kijk dan op www.stiefpunt.com

Gelukkig is er iemand gevonden die het stokje van mij over wil nemen, namelijk Daphne Deurloo. Zij stelt zichzelf verder voor in deze nieuwsbrief. Ik wens Daphne een mooie tijd en veel geluk in deze mooie functie.

Er rest mij nu nog enkel om alle kinderen en hun ouders, naaste collega’s binnen de beide scholen, collega’s in het veld, en binnen Respont, heel hartelijk te danken voor alles wat we voor elkaar hebben kunnen betekenen. Ik heb van elke ontmoeting geleerd. Dank dat ik mee mocht lopen en regelmatig samen het verschil hebben kunnen maken. Ik wens ieder alle goeds. Fijne feestdagen en op naar een mooi jaar waarin we samen de lichtpuntjes zullen moeten creëren voor onszelf en voor anderen.

Hartelijke groet,

Narriman

 

Even voorstellen...

Ik ben Daphne Noömi Deurloo en ik ben 31 jaar. Ik heb de opleiding MWD gevolgd aan de HZ in Vlissingen. Ik heb daarna veel in de horeca gewerkt en uiteindelijk als ambulant begeleider. Afgelopen april moeder geworden van een meisje; Maxím. Mijn vriend heet Bouke en hij is meubelmaker. Zelf hebben wij ook heel ons huis verbouwd en opnieuw opgebouwd.

 

Met vrienden meer plezier...

Sommige kinderen vinden het lastig contacten te leggen, voelen zich buiten de groep staan, worden gepest of hebben bijvoorbeeld vaker ruzie met anderen dan ze willen. Ze vallen op door hun teruggetrokken, angstige gedrag of juist door hun ongeremde, agressieve gedrag. In deze gevallen kan de training ‘met vrienden meer plezier’ de moeite zijn om te volgen.

Tijdens deze sociale vaardigheidstraining gaan we aan de slag met praktische oefeningen rondom vaardigheden als: samen spelen, nee zeggen, omgaan met je eigen gevoelens en die van een ander en voor jezelf opkomen. De vaardigheden zijn nodig om vriendjes te maken en te houden, mee te kunnen doen aan spelletjes en goed om te kunnen gaan met conflicten en pesterijen. Sommige kinderen missen bepaalde sociale vaardigheden of durven ze niet goed te gebruiken. De training wordt tijdens schooltijd op school gegeven door een medewerker van het SMWO (Stichting maatschappelijk werk en welzijn Oosterschelderegio). Heeft u vragen of vindt u het belangrijk dat uw kind meedoet aan deze training neem dan contact op met de leerkracht of IB-er van uw kind.


Ochtendspits...

Het kan in de ochtend erg druk zijn bij de hekken van de school als kinderen gebracht worden of zelf met de fiets op school komen. Vaak stoppen kinderen bij het hek om even te kletsen. In de groepen is daarom besproken dat alle kinderen die zelf op de fiets naar school komen direct hun fiets in de fietsenhokken wegzetten en op het schoolplein blijven. Zo hopen we dat het een beetje rustiger wordt bij de hekken. Het is gelukkig nu al minder, maar wilt u ook thuis aan uw zoon of dochter aangeven dat wanneer ze op school komen, ze direct naar het schoolplein gaan en niet blijven hangen op de straat voor een van de entreehekken. Verder is het zo dat u met uw auto niet over de taxibaan rijdt of parkeert. Graag rekening mee houden.

 

Mediamasters…

Zoals al enkele jaren de gewoonte is, hebben ook dit jaar de B8/BBS groepen van de Tweern meegedaan aan de grote MEDIA-Quiz "Mediamasters 2019". Of we het nu hebben over tv, internet, apps, games of smartphones: media zijn overal en iedere leerling maakt er gebruik van. Mediawijs zijn is daarom steeds belangrijker. Hoe werken media, wat hebben ze voor invloed en wat kun je ermee? Het doel van de Media Masters is het gesprek op gang brengen tussen leerlingen, ouders en leerkrachten over sociale media, reclame, informatievaardigheden, programmeren, games, cyberpesten, vloggen, beeldvorming, virtual reality en online gedrag. We hebben het erg goed gedaan, want we staan in de top 10 van alle speciaal onderwijsscholen in Nederland!

 

Agenda december 2019

5 december

Sinterklaas komt op school

6 december

studiedag Respont, alle leerlingen vrij

19 december

kerstfeest op de Tweern, 17.00 – 18.30 uur

20 december

leerlingen vanaf 12.00 uur vrij

21 december 2019 t/m 5 januari 2020

kerstvakantie