Nieuwsbrief oktober 2019

NIEUWSBRIEF

31 oktober 2019

 

Aan onze leerlingen en de ouders/verzorgers,

De eerste periode van dit schooljaar zit er al weer op. We hebben net de herfstvakantie achter ons. Hopelijk heeft iedereen volop van de vrije dagen kunnen genieten, ook al was het weer niet altijd even zonnig. De week voor de herfstvakantie stond voor de meeste kinderen in het teken van de teken-, schrijf- & voorleeswedstrijd, die we rondom de Kinderboekenweek hebben georganiseerd. En dat heeft prachtige werkstukken opgeleverd. Hier en daar hangen of liggen ze in de school, maar velen hebben hun bijdrage mee naar huis genomen.


Staking op 6 november aanstaande

U heeft begin deze week allemaal een mail gehad met een brief over ons besluit om mee te doen met de landelijke staking op woensdag 6 november as. Het voelt altijd dubbel omdat we vechten voor meer goed opgeleide leerkrachten en nooit goed weten of staken het gewenste effect zal geven. Dat onze school geen gewoon goede leerkrachten en andere teamleden nodig heeft, maar juist speciale extreem goede mensen, maakt het nog eens extra moeilijk. Niets doen is geen optie, ook de vorige keren deden we mee, dus nu ook weer. We hopen opnieuw op uw begrip. Zo’n landelijke actie bepaalt de datum. Dus de kinderen hebben geen school op 6 november en ook niet op 8 november i.v.m. een reeds lang geplande studiedag. Een ongelukkige samenloop van omstandigheden helaas.


Vooraankondiging kerst
Op donderdag 19 december is het plan om dit jaar een bescheiden kerstfeest te vieren.

Dat heeft te maken met de Kunstweek in het voorjaar van 2020. Dat willen we grootser aanpakken.
Wat we doen met kerst hoort u zo snel mogelijk. Reserveert u alvast de datum en de tijd die mogelijk in het begin van de avond valt?
Zoals jaarlijks mogen de kinderen op 20 december om 12.00 uur naar huis, voor zover mogelijk. (Ouders/verzorgers mogen hun kind om 12.00 uur ophalen. De taxi’s rijden op de gewone tijd, dus 14.05 uur)


Portfolio’s weer mee terug naar school

De kinderen hebben allemaal een map waar werk in verzameld wordt waar ze trots op zijn. Binnenkort komt dat allemaal samen in het portfolio. Voor nieuwe leerlingen wordt uiteraard een nieuwe map verzorgd, maar mocht u de map nog thuis hebben dan verzoeken wij u deze map weer mee terug naar school te nemen/geven.


Nationaal schoolontbijt

Wij doen dit jaar mee met het Nationaal schoolontbijt op donderdag 7 november. We ontvangen hiervoor een uitgebreid pakket. Het pakket is een schoolvoorbeeld van een gezond ontbijt. Het ontbijtpakket voldoet natuurlijk aan de richtlijnen van het Voedingscentrum. Dat is de garantie voor een gezonde start van de dag. Kinderen krijgen niet alleen een gezond ontbijt, ze leren ook alles over die gezonde start van de dag met allerlei lesmateriaal zoals bijvoorbeeld animatiefilmpjes.
We willen vragen of ieder kind een bord, beker en bestek meeneemt.

 

Schoolvakanties plannen hoe werkt dat?
Hoe worden de schoolvakanties nu eigenlijk bepaald? Door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap wordt voor alle regio’s in Nederland een vakantieplanning gemaakt. In deze vakantieplanning staan verplichte data én adviesdata. Wanneer de landelijke planning bekend is gemaakt stellen de Zeeuwse schoolbesturen gezamenlijk ook een advies vakantierooster op. De Provincie Zeeland verspreidt het advies. Het Zeeuwse vakantierooster kan afwijken van het landelijke. Het Zeeuwse rooster heeft de status van advies. Het advies heeft als doel afstemming te bewerkstelligen tussen schoolvakanties in de regio’s, zodat gezinnen, scholen en bedrijven niet onnodig met verschillende vakantieperiodes worden geconfronteerd.

Op De Tweern hebben we de afspraak dat we het Zeeuwse vakantierooster als uitgangspunt voor onze jaarplanning nemen.
Het Zeeuwse vakantierooster wordt eind mei 2020 aangevuld met de overige vakantiedagen en de studiedagen, welke door de MR zijn goedgekeurd. Zodra alle data bekend zijn, laten we dit u weer weten via de nieuwsbrief.
Dat nooit alle vakantiedagen op alle Zeeuwse scholen hetzelfde zijn, heeft te maken met het feit dat je als school het Zeeuws advies niet hoeft op te volgen.
Ook lijkt het soms zo te zijn dat een kind op de ene school meer dagen of vaker vrij is dan op een andere school. Dit komt voort uit het verschil lestijden per dag én per week. De lestijden kunnen ook binnen eenzelfde school nog verschillend zijn (bv. kleuters elke vrijdagmiddag vrij).

Een kind op de basisschool moet het volgende aantal uren onderwijs krijgen
-de eerste 4 schooljaren (onderbouw): minimaal 3.520 uur;
-de laatste 4 schooljaren (bovenbouw): 3.760 uur.
Over 8 schooljaren is dit minimaal 7.520 uur. De overgebleven 240 uur mogen scholen zelf verdelen over de onderbouw en de bovenbouw.

De Tweern heeft gekozen voor een continurooster met gelijke tijden. Alle kinderen van groep 1 t/m groep 8 gaan 5 dagen in de week, elke dag, hetzelfde aantal uur naar school.

Indien u hier nog vragen over heeft, kunt u contact opnemen met de directie.

Zeeuws vakantierooster voor schooljaar 2020-2021
Het Zeeuwse vakantierooster wordt eind mei 2020 aangevuld met de overige vakantiedagen en de studiedagen, welke door de MR zijn goedgekeurd. Zodra alle data bekend zijn, laten we dit u weer weten via de nieuwsbrief.

Hieronder een overzicht van alle vakanties zonder de aanvullingen:

HERFSTVAKANTIE 2020: maandag 19 oktober t/m vrijdag 23 oktober
KERSTVAKANTIE 2020: maandag 21 december t/m vrijdag 1 januari
VOORJAARSVAKANTIE 2021: maandag 15 februari t/m vrijdag 19 februari
PAASVAKANTIE 2021: vrijdag 2 april t/m maandag 5 april
MEIVAKANTIE 2021: maandag 26 april t/m vrijdag 7 mei
HEMELVAARTVAKANTIE 2021: donderdag 13 mei t/m vrijdag 14 mei
PINKSTERVAKANTIE 2021: maandag 24 mei
ZOMERVAKANTIE 2021: maandag 26 juli t/m vrijdag 3 september

  

Agenda november en december 2019


29 oktober

Lessen inspanning ontspanning zijn gestart

6 november

Stakingsdag

7 november

Nationaal Schoolontbijt

8 november

Lesvrije dag, leerlingen vrij, personeel werkzaam

16 november

Landelijke intocht van Sinterklaas

Week 48 (25-29 nov)

Eerste oudergesprekken (portfolio

5 december

Sinterklaas komt op school

6 december

Studiedag Respont, alle leerlingen vrij

19 december

Kerstfeest op de Tweern

20 december

leerlingen vanaf 12.00 uur vrij