Respont en de Korre tekenen intentieovereenkomst

Respont en de Korre onderzoeken de mogelijkheden voor samenwerking. Dat is in het kort de inhoud van de intentieovereenkomst die de algemeen directeur van de Korre en de Voorzitter van het College van Bestuur van Respont op 30 oktober jl. tekenden. Respont en de Korre werken al op een aantal terreinen samen. Een voorbeeld is het gezamenlijk opzetten van onderwijsarrangementen voor zogenaamde 'zmolkers'.