Respont en De Korre verkennen fusie voor specialistisch onderwijs in Zeeland

Wij starten een verkenning gericht op een bestuurlijke fusie (dus geen fusie van scholen) met Stichting De Korre, met als beoogde fusiedatum 1 augustus 2021. In september 2020 wordt gestart met de verkenning van de fusie. Vanuit onze beide organisaties verzorgen we in heel Zeeland op 17 scholen specialistisch onderwijs voor kinderen met een specifieke onderwijsvraag of in een kwetsbare positie. In de toekomst willen we ons samen sterk maken als één organisatie voor specialistisch onderwijs in Zeeland.

 

Deze verkenning vloeit voort uit de koers en de visie die zowel De Korre als wij hebben beschreven in de strategische meerjarenplannen. We kunnen met plezier melden dat het  initiatief op brede steun kan rekenen binnen onze eigen organisatie én binnen De Korre.

 

We werken in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs al nauw samen met De Korre, om het specialistisch onderwijs zo goed mogelijk vorm en inhoud te geven ten behoeve van een dekkend onderwijsaanbod. Als één organisatie kunnen we nog beter inspelen op en voldoen aan de uiteenlopende onderwijsvragen vanuit de samenwerkingsverbanden. Dat komt ten goede aan de leerlingen van onze scholen en de scholen van De Korre, aan hun ouders/verzorgers, aan de medewerkers in onze beide organisaties en aan het Zeeuwse onderwijs en de regio.

 

Vanuit één organisatie kunnen we ook de belangen van leerlingen en hun ouders/verzorgers beter behartigen. Dit gebeurt in de samenwerkingsverbanden passend onderwijs en bij Gemeenten, (jeugd)zorg, dagbesteding en het bedrijfsleven (voor passende stage- en arbeidsplaatsen).

 

Heb je vragen over de verkenning van de fusie? Stuur een e-mail naar info@fusievragenrespontdekorre.nl en je hoort snel van ons.

 

Wil je meer weten over De Korre? Kijk dan op www.dekorre.nl