Wat bezielt ons? Nieuw Koersplan Respont 2020-2024!

In dit document zet Respont de lijnen uit voor de komende vier kalenderjaren. Bepalend voor de inhoud zijn de antwoorden op de vragen: “waar willen we uitkomen, waarom willen we dat en hoe gaan we dat doen?”. Daarbij is het van belang dat we steeds helder voor ogen hebben en houden wat het bestaansrecht van Respont en haar scholen is. Weten waarom en waarvoor we het doen, weten wat onze bedoeling is en wat ons bezielt en dat elke dag opnieuw. Dat is van belang voor Respont, voor de teams en voor de individuele medewerker. Voor de individuele medewerkers is het bijzonder waardevol wanneer zij zich persoonlijk kunnen verbinden met de bedoeling van de school en van Respont en ervaren dat ze daar op basis van hun drijfveren/bezieling en hun vakmanschap/talent een waardevolle bijdrage aan leveren.