Over Respont

Wij dragen bij aan het leren en ontwikkelen van kinderen en jongeren in Zeeland. Wij willen hun kansen op een positief toekomstperspectief vergroten. Daardoor dragen wij tevens bij aan een samenleving waarin iedereen kan participeren en aan kan bijdragen.

Wij zijn er voor kinderen en jongeren die om uiteenlopende redenen een specifieke onderwijsvraag hebben en/of zich in een kwetsbare positie bevinden en die daarom voor kortere of langere tijd een vorm van extra ondersteuning in het onderwijs nodig hebben, om hun talenten optimaal te kunnen ontplooien, om met perspectief onderwijs te kunnen volgen en om deel te kunnen nemen en bij te kunnen dragen aan onze samenleving.

 

Respont heeft dertien scholen in drie regio’s, namelijk de Bevelanden /Tholen, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Onder Respont ressorteren vier speciale scholen voor basisonderwijs, drie scholen voor praktijkonderwijs en zes scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 

Bij Respont werken ruim 400 personen voor bijna 1500 leerlingen. 

 

Respont kent sinds 1 maart 2011 in het kader van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ een nieuw bestuursmodel met een (eenkoppig) college van bestuur en een raad van toezicht, waardoor besturen en toezicht houden gescheiden zijn.