Links

Landelijk werkverband Speciaal Basisonderwijs

Belangenorganisatie voor het speciaal basisonderwijs.

www.sbowerkverband.nl

 


Landelijk Expertisecentrum Speciaal Onderwijs

Belangenorganisatie van de scholen die vallen onder Cluster 4. 

www.lecso.nl

 


Vereniging landelijk werkverband Praktijkonderwijs

Belangenorganisatie voor het praktijkonderwijs.

www.praktijkonderwijs.nl

 


Groenendijk 

Respont wordt administratief ondersteund door Groenendijk.

www.groenendijk.nl

 


Verus

Belangenbehartiger van en dienstverlener aan christelijke scholen en schoolbesturen waarbij Respont is aangesloten.

www.verus.nl

 


VOS/ABB

VOS/ABB is de vereniging voor bestuur en management in het openbaar onderwijs en algemeen toegankelijk onderwijs waarbij Respont aangesloten is.

www.vosabb.nl

 


 

Kind op 1

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Walcheren en Oosterschelderegio

http://www.swvkindop1.nl/


 

POZVL

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Zeeuws-Vlaanderen

http://www.pozv.nl


 

PVO Walcheren

Samenwerkingsverband Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

http://www.pvow.nl


 

SPVO Oosterschelderegio

Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs Oosterschelde

http://www.spvo-oosterschelderegio.nl


 

Berseba

Samenwerkingsverband Primair Onderwijs Reformatorisch Zeeland

http://www.berseba.nl


 

Reformatorisch Samenwerkingsverband Voortgezet Onderwijs 

 

http://www.refswv.nl