Ontstaansgeschiedenis

Op 1 januari 1997 is door een fusie van vijf stichtingen de Stichting Samenwerkingsscholen voor Speciaal Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs in Zeeland ontstaan. In de volgende jaren is er een aantal scholen bij de stichting ondergebracht. Op 1 januari 2005 is ten gevolge van de veranderende samenstelling van de stichting de naam gewijzigd in Stichting Samenwerkingsscholen voor Speciaal Basisonderwijs en Praktijkonderwijs in Zeeland. In november 2005 heeft de stichting een nieuw logo en de naam 'Respont' gekregen.

De naam 'Respont'

De naam  Respont is een samenvoeging van ‘respect’ en het Franse ‘pont’ (brug): met respect voor leerlingen en alle betrokkenen wil Respont een brug slaan tussen leerlingen en maatschappij. Daarnaast klinken woorden als ‘ontwikkeling’ en ‘respons’ door in onze naam. Eveneens twee belangrijke thema’s in de dagelijkse praktijk van de stichting.