Organisatie

Het schoolbestuur van de Stichting Respont is een bestuur waaronder Qwestor Educatief en dertien scholen voor speciaal basisonderwijs (sbo), speciaal onderwijs (so) en praktijkonderwijs (pro) ressorteren. De scholen zijn gelegen in de gemeenten Middelburg, Vlissingen, Goes, Tholen en Terneuzen. De rechtspersoon van het schoolbestuur van Respont is een stichtingsvorm.

 

Van 2005 tot 2009 werd binnen Stichting Respont een bestuursstructuur gehanteerd waarbij het bestuur meer op afstand bestuurde. Het college van directeuren, onder leiding van een coördinerend directeur, legde op afgesproken momenten door middel van managementrapportages verantwoording af over het gevoerde beleid. Vanaf juli 2009 lag de (bestuurlijke) dagelijkse leiding van Stichting Respont in handen van een algemeen directeur die verantwoording aflegde aan het bestuur. Sinds 1 maart 2011 heeft Stichting Respont in het kader van de wet ‘Goed Onderwijs, goed bestuur’ de functiescheiding van het bestuur en intern toezicht geregeld middels het ‘raad van toezicht-model’. Het bestuur is sinds genoemde datum in handen van een voorzitter van het college van bestuur. Het toezicht wordt uitgeoefend door een raad van toezicht.

 

In de schoolorganisatie onderscheiden we zes organisatorische eenheden die voor de beleidsontwikkeling relevant zijn:

  1. Raad van toezicht 
  2. College van bestuur
  3. Directeurenoverleg
  4. Beleidsgroepen
  5. Scholen / diensten


Respont werkt met de Code Goed Bestuur PO. Klik hier om de code te downloaden.

 

Respont is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Het RSIN/fiscaal nummer van deze ANBI is 805353045.