Over Respont

Respont biedt vanuit samenwerkingsscholen onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland. Het onderwijs van Respont bereidt voor op het vervolgonderwijs, dagbesteding en/of de arbeidsmarkt. Ook biedt Respont ondersteuning aan scholen en leerkrachten op orthopedagogisch en/of orthodidactisch gebied.

 

Respont heeft dertien scholen in drie regio’s, namelijk de Bevelanden /Tholen,  Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Onder Respont ressorteren vier speciale scholen voor basisonderwijs, drie scholen voor praktijkonderwijs en zes scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs.

 

Bij Respont werken zo'n 420 personen voor meer dan 1500 leerlingen. 

 

Respont kent sinds 1 maart 2011 in het kader van de wet ‘Goed onderwijs, goed bestuur’ een nieuw bestuursmodel met een (eenhoofdig) College van Bestuur en een Raad van Toezicht, waardoor besturen en toezicht houden gescheiden zijn.