Qwestor Educatief

Qwestor Educatief biedt cursussen en trainingen aan voor iedereen die betrokken is bij kinderen, jongeren of volwassenen die ondersteuning behoeven. 


Onze expertise richt zich met name op :

 • Gedragsproblematiek
 • Psychiatrische problematiek
 • Pedagogische en didaktische vaardigheden
 • Interpersoonlijke vaardigheden van de professional
Vanzelfsprekend staat het vergroten van praktische vaardigheden, gebaseerd op theorische kennis en de nieuwste inzichten, centraal in ons aanbod.


Nieuwe trainingen!

Door de inbreng van nieuwe trainers die vanuit de scholen hun expertise willen delen zijn er nieuwe trainingen toegevoegd aan ons aanbod.

 

Trainingen voor het Onderwijs Ondersteunend Personeel 

Er zijn een aantal trainingen geselecteerd waarvan wij inschatten dat deze zeer geschikt zijn voor alle professionals die werken in het onderwijs maar niet persé voor de klas staan; bijvoorbeeld conciërges, huiswerkbegeleiders, administratief medewerkers, klassenassistenten. Natuurlijk staan alle trainingen open voor iedereen die interesse heeft voor het onderwerp van de training.


Interpersoonlijke vaardigheden

Wij zijn er van overtuigd dag het werken met (jonge) mensen vraagt dat we als professional ook zorgen voor onszelf. We hebben trainingen in ons aanbod die bijdragen aan een gevoel van welbevinden naast en tijdens het werk.


Via de website www.qwestoreducatief.nl kunt u het complete scholingsaanbod van Qwestor Educatief bekijken en kunt u zich aanmelden voor onze trainingen, cursussen en/of scholing (op maat).

https://www.qwestoreducatief.nl/Qwestor Educatief doet meer!

Qwestor verzorgt al jaren vanuit haar eigen expertise een zeer breed aanbod van diverse scholingen gericht op het onderwijs, voor docenten en leerkrachten.

Maar Qwestor Educatief doet meer!

Graag denken wij mee over de (expertise-) ontwikkeling van uw school of team. Wij leveren op maat aangeboden workshops, trainingen, studiedagen, intervisiebijeenkomsten en ouderavonden.

Enkele voorbeelden van (op maat gemaakte) trainingen/ bijeenkomsten:

 • Goed pedagogisch klimaat
 • Effectieve feedback
 • Nieuwe trainingen (op leerkracht gedrag)
  • Doordacht belonen
  • Tips en trucs rondom de administratie van gedrag
  • Wat te doen met thuiszitters?
 • Ouderavond over Executieve Functies
 • Ouderavond Autisme Belevings Circuit

 

Qwestor levert een belangrijke bijdrage aan de expertiseontwikkeling, zowel  binnen het onderwijs als bijvoorbeeld binnen de (jeugd) hulpverlening of de zorg.

Wij onderzoeken graag de mogelijkheden op het gebied van samenwerking en verbinden.

 

Qwestor Verdiept

Vanuit een behoefte om de nieuwste inzichten en up to date kennis over actuele onderwerpen naar Zeeland te halen, wordt twee keer per jaar een (landelijk bekende) spreker uitgenodigd. De lezingen van Qwestor Verdiept zijn toegankelijk voor iedereen die affiniteit heeft met het werken met kinderen/ jongeren of die geïnteresseerd is in het onderwerp vanuit een andere invalshoek.

In 2014 zijn we gestart met de lezingen en sindsdien zijn de volgende thema's aan bod gekomen:

 1. Depressie en Suicide bij jongeren
 2. (v)Echtscheiding
 3. Motivatieproblemen bij jongeren
 4. Geweldloos verzet
 5. Pijnlijke contacten
 6. Pedagogisch contact
 7. Puberbrein, de missende handleiding
 8. Niet Aangeboren Hersenletsel
 9. Toekomstbestendig opvoeden
 10. Succesvol jezelf zijn


Voor meer informatie over Qwestor Educatief kunt u contact opnemen met Geralda Jansen, g.jansen@respont.nl, telefoonnummer 06-10602298 of via educatief@respont.nl.