Vacatures

OdyZee

OdyZee te Goes is een school voor speciaal onderwijs ( SO en VSO)  en biedt onderwijs op maat

aan leerlingen met psychiatrische problemen. Onze grootste doelgroep bestaat uit  leerlingen met autisme. Het onderwijs wordt in een rustige, veilige en voorspelbare leeromgeving aangeboden.

In het SO werken we in groepen van 12 leerlingen, met een leerkracht én een aantal dagen in de week een onderwijsassistent. We werken zoveel mogelijk met methodes uit het regulier basisonderwijs en geven les volgens het direct instructiemodel.

HGD en HGW vormen hierbij het uitgangspunt. Omdat veel van onze leerlingen , naast psychiatrische problemen, ook (ernstige) leerproblemen hebben  is zowel het orthopedagogisch en orthodidactisch afstemmen op leerlingen erg belangrijk binnen ons onderwijs. 


Wij hebben een vacature in het SO per 1 oktober 2018. Wij zoeken een:


leerkracht (40 uur)

deze functie is ook parttime in te vullen


Wat vragen wij:

* een betrokken leerkracht/collega

* een flexibele instelling

* iemand die wil meedenken/praten en meedoen

* kennis over en ervaring met leerlingen met autisme; affiniteit met psychosociale problematiek heeft onze voorkeur

* bereidheid om interne cursussen te volgen

* een PABO-diploma met aanvullende  opleidingen, zoals de Master Educational Needs


Wat bieden wij:

* goede sfeer in een actief team

* goede begeleiding en coaching

* professionele cultuur

* een school volop in ontwikkeling.


Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern geplaatst, geschikte interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.


Interesse gewekt?

mail voor 15 september naar:   

Tonia de Groene degroene@odyzee.nl

telefoon: 0113 267900 www.odyzee.nl

Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren

De Stichting Passend Voortgezet Onderwijs Walcheren (PVOW) is het samenwerkingsverband van vier Voortgezet Onderwijsbesturen; Stichting Openbaar Voortgezet Onderwijs Walcheren, Stichting Christelijk Voortgezet Onderwijs Walcheren,  Stichting Respont en Stichting De Korre. Samen realiseren zij Passend Onderwijs voor alle leerlingen in het Voortgezet Onderwijs op Walcheren, in de gemeenten Middelburg, Vlissingen en Veere.
 
PVOW is per direct op zoek naar:  


• Coördinator Samenwerkingsverband

(8 uur per week)

en een

  • Voorzitter Onderwijsloket

(12 uur per week) 


Voor totaal 20 uur per week, de twee vacatures worden nadrukkelijk apart aangeboden, het is echter ook mogelijk op de combinatie van beiden te reageren. 
 
Functie-inhoud:

Coördinator

Als Coördinator coördineer je het (bovenschoolse) team van gedragswetenschappers binnen PVOW. Vanuit het team wordt gewerkt bij de VO-scholen binnen het samenwerkingsverband. De  deskundigen worden ingezet voor ondersteuning van leerlingen en docenten, voor handelingsgerichte diagnostiek en bij de ondersteuning in het handelingsgericht werken binnen de schoollocatie.  De coördinator heeft geregeld werkoverleg met de voorzitter van het bestuur om bestuursvergaderingen voor te bespreken, beleid voor te bereiden en lopende zaken van het samenwerkingsverband door te nemen. Ook is de coördinator de contactpersoon naar de andere samenwerkingsverbanden, de gemeenten, de zorgverleners en het Zeeuws platform Passend Onderwijs.
 
Voorzitter

Je bent als voorzitter als onafhankelijk deskundige verbonden aan het Onderwijsloket PVOW, waar de ondersteuningstoewijzing wordt toegewezen. Het Onderwijsloket adviseert over de inhoud, duur en plaats van arrangementen voor leerlingen en neemt een besluit over de toelaatbaarheid tot praktijkonderwijs en het speciaal voortgezet onderwijs.
 
Functie-eisen:

- Je bent Orthopedagoog/psycholoog met een master Ontwikkelingspsychologie of Orthopedagogiek of je hebt een Onderwijsbevoegdheid aangevuld met master SEN of bijvoorbeeld diploma Interne Begeleiding aangevuld met diploma SVIB. 

- Je hebt kennis van en een duidelijke visie op leer-, gedrags-, en sociaal-emotionele problematiek bij kinderen en jongeren. Je kunt dit koppelen aan de daaraan gerelateerde onderwijsbehoefte.

- Je hebt affiniteit en werkervaring met jongeren (12-18 jaar).

- Je analytisch vermogen is sterk ontwikkeld; je bent in staat een probleem om te zetten in ondersteuningsbehoeften en te koppelen aan een passend onderwijsaanbod.

- Je hebt kennis en ervaring met Handelingsgericht werken en Handelingsgerichte Diagnostiek, waarbij je de implementatie kunt voortzetten in de scholen.

- Je hebt goede communicatieve vaardigheden om met mensen in gesprek te gaan, ook in lastige omstandigheden.

- Je kunt als voorzitter van het loket tegenstelde belangen en verschillen in inzicht bij elkaar brengen.

- Je kunt leiding geven aan professionals en hen helpen het beste uit zichzelf te halen.

 
Wat wij bieden:

De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO voor het Voortgezet Onderwijs. Het betreft in eerste instantie een tijdelijke aanstelling voor de duur van een jaar.
 
Contact:

Voor nadere inlichtingen over deze vacature kun je contact opnemen met Frans van der Knaap, voorzitter Samenwerkingsverband Walcheren via knp@cswalcheren.nl.
 
Wij zien je sollicitatie graag zo spoedig mogelijk doch uiterlijk voor 16 september 2018 tegemoet. Deze kun je richten aan Jaco Klink, hoofd P&O via personeel@cswalcheren.nl
 
Meer informatie over het samenwerkingsverband kun je op de website vinden www.PVOW.nl 
 
Acquisitie naar aanleiding van deze vacature stellen wij niet op prijs.