Vacatures

Respont

is per 1-11-2018 op zoek naar 


een voorzitter &

een lid (aandachtsgebied hrm)


voor de raad van toezicht


Beteor verzorgt de werving en selectie. Op de website van Beteor vindt u alle informatie: 

https://beteor.nl/onderwijs/vacature/voorzitter-en-lid-raad-van-toezicht-stichting-respont-middelburg/


OdyZee

OdyZee te Goes is een REC-4 school voor SO en VSO en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen. Onze grootste doelgroep bevat  leerlingen met autisme. Het onderwijs wordt in kleine groepen in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden.

In het SO werken we in groepen van 14 leerlingen, met een leerkracht én een onderwijsassistent. We werken zoveel mogelijk met methodes uit het regulier basisonderwijs. 

In het VSO werken we toe naar Staatsexamens op VMBO BB, TL en HAVO niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten. Daarnaast volgen de leerlingen een arbeidstoeleidingstraject. 


Wij hebben de volgende vacatures per 1 augustus 2018  en zijn op zoek naar:


Vakleerkracht Engels, 8 uur per week

de vakdocent is in bezit van een tweede graad bevoegdheid Engels. Dit is een examenvak.


Wat vragen wij:

* een betrokken leerkracht/collega

* een flexibele instelling

* iemand die wil meedenken/praten en meedoen

* affiniteit met psycho-sociale problematiek 


Wat bieden wij:

* goede sfeer in een actief team

* goede begeleiding en coaching

* professionele cultuur

* een school volop in ontwikkeling.


Interesse gewekt?

mail naar:   

Tonia de Groene degroene@odyzee.nl

telefoon: 0113 267900 www.odyzee.nl  Asteria College

Asteria College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen (voorheen cluster 4). Via een gericht theoretisch- , en praktisch- en zorgaanbod trachten wij onze leerlingen voor te bereiden op de stap naar werk, vervolgonderwijs of dagbesteding. De organisatie Asteria is volop in ontwikkeling en wederopbouw, zowel op personeel als inhoudelijk vlak en werkt toe naar een gebouwenfusie met VSO Klimopschool om gezamenlijk VSO Walcheren in te richten. VSO Walcheren wordt een arbeidstrainingscentrum gericht op uitstroom naar werk, vervolgonderwijs of dagbesteding.  


Voor de vervanging van een collega wegens zwangerschapsverlof zijn we op zoek naar een 

leerkracht LB 1.0 FTE

van 1 augustus 2018 tot en met 21 december 2018


Het betreft hier een docent voor de onderwijs/ zorggroep(OZA). Een gecombineerde groep gericht op uitstroom richting arbeid of dagbesteding, waarbinnen jongeren veelal deeltijd onderwijs volgen. In het kader van een warme overdracht krijgt men (indien fysiek mogelijk) de gelegenheid om tot begin oktober gezamenlijk de groep te draaien.   


Wij zoeken een collega die:

* oog en begrip heeft voor de problematiek van de doelgroep

* praktisch en flexibel ingesteld is

* beschikt over een dosis humor en  relativeringsvermogen

* zelfstandig kan werken en toch een teamspeler is

* stevig in de schoenen staat


Wij bieden:

* een sterk veranderende werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief

* mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling 

* een divers team dat bereid is om elkaar te ondersteunen 

* een boeiende en intensieve baan in een uitdagende werkomgeving

* de mogelijkheid om echt maatwerk te creëren voor leerlingen

* rechtspositionele voorwaarden conform de CAO-PO


Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met dhr.  Ilja de Bree, adjunct-directeur Asteria College 0118-633332

U kunt uw sollicitatie vóór 5 juli sturen naar: 

Asteria College,  t.a.v. Ilja de Bree, Korczakstraat 1, 4335 ER Middelburg. Of via i.bree@respont.nlDe Vliethoeve en Asteria College

De Vliethoeve in Kortgene is een school die onderwijs aan jongeren verzorgt in de leeftijd van 12 tot 18 jaar. Deze jongeren zijn geplaatst op een van de groepen op het terrein van de Vliethoeve. Samen met Juzt en Juvent werken we aan een realistisch schoolperspectief. Er is sprake van individuele maatwerkprocessen.  

 

Het Asteria College in Middelburg is Asteria College is een school voor voortgezet speciaal onderwijs voor leerlingen met gedragsproblemen. Via een gericht theoretisch- , en praktisch- en zorgaanbod trachten wij onze leerlingen voor te bereiden op de stap naar werk, vervolgonderwijs of dagbesteding. 

 

Wegens het vertrek van een collega zijn we op zoek naar een  

 

leerkracht LB 

 

vanaf 1 augustus 2018  

voor 16 uur op de Vliethoeve en 16 uur op Het Asteria College 

 

 

Wij zoeken: 

 • een leerkracht die een bachelor of education (Pabo of lerarenopleiding) en een relevante masteropleiding, zoals de master educational needs heeft afgerond 

 • een techniekachtergrond, op het gebied van metaalbewerking, autotechniek en houtbewerking  

 • oog en begrip voor de problematiek van de doelgroep 

 • een praktische en flexibele instelling 

 • een dosis humor en relativeringsvermogen 

 • een zelfstandige werker en toch ook een teamspeler 

 • iemand die stevig in de schoenen staat 

 • kandidaten zonder onderwijsbevoegdheid, maar met aantoonbare door opleiding opgedane pedagogische en didactische kennis, worden ook uitgenodigd hun interesse kenbaar te maken 

 

Wij bieden: 

 • een werkomgeving met ruimte voor eigen initiatief 

 • mogelijkheden voor persoonlijke ontwikkeling  

 • een divers team dat bereid is om elkaar te ondersteunen  

 • een boeiende en intensieve baan in een uitdagende werkomgeving 

 • de mogelijkheid om echt maatwerk te creëren voor leerlingen 

 • arbeidsvoorwaarden conform de CAO PO 

 

Voor nadere informatie kun je contact opnemen met Paul te Booij, adjunct-directeur De Vliethoeve, op tel.nr. 06-52245459. Je kunt je sollicitatie sturen naar: p.booij@respont.nl 

 

Meer over Respont  

De Vliethoeve en het Asteria College zijn onderdeel van de Stichting Respont. Respont biedt onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland.