Vacatures

Respont biedt vanuit samenwerkingsscholen onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland. Het onderwijs van Respont bereidt voor op het vervolgonderwijs, dagbesteding en/of de arbeidsmarkt. Ook biedt Respont ondersteuning aan scholen en leerkrachten op orthopedagogisch en/of orthodidactisch gebied.

Respont heeft veertien scholen in drie regio’s, namelijk de Oosterschelderegio, Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Onder Respont ressorteren vier speciale scholen voor basisonderwijs, drie scholen voor praktijkonderwijs en zes scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Bij Respont werken zo’n 400 personen voor ruim 1500 leerlingen.

 

Vanwege het vertrek van een van onze twee vertrouwenspersonen zijn wij per 1 augustus 2018 op zoek naar een

 

Vertrouwenspersoon (m)

 

In het kader van de klachtenregeling van Respont heeft Respont -naast een contactpersoon per school- twee onafhankelijke, externe vertrouwenspersonen (één man en één vrouw). De vertrouwenspersonen fungeren als klankbord, geven advies, bemiddelen en/of begeleiden het proces van het indienen van een officiële klacht. Indien gewenst wordt de voorzitter van het college van bestuur betrokken. De vertrouwenspersoon verwijst de klager en/of aangeklaagde, indien en voor zover noodzakelijk of wenselijk, naar andere instanties gespecialiseerd in opvang en nazorg. Klachten kunnen komen van ouders/verzorgers, maar ook van medewerkers van Respont.

 

Wij bieden

•          een functie waarin men iets kan betekenen voor de medemens/ de maatschappij

•          mogelijkheden tot scholing

 

Wij verwachten

•          een integere persoonlijkheid

•          goede contactuele en communicatieve eigenschappen

•          goed kunnen bemiddelen in conflictsituaties

 

De vertrouwenspersoon wordt benoemd voor de periode van vier jaar. Deze periode kan verlengd worden. Het betreft vrijwilligerswerk, waarbij onkosten zoals reiskosten vergoed worden. De tijdsinvestering is beperkt (gemiddeld vier dagen per jaar, uren verspreid over het jaar).

 

Heeft u belangstelling?

Kijk op www.respont.nl voor meer informatie over Respont en de klachtenregeling van Respont. Voor informatie over de functie kunt u contact opnemen met Cindy Dunsbergen-Koole, vertrouwenspersoon, via  cindydunsbergen@icloud.com of telefoon 06-11262676. Een korte motivatiebrief en CV kunt u tot uiterlijk 7 mei 2018 mailen aan info@respont.nl o.v.v. “vacature vertrouwenspersoon”.

SBO De Springplank

Terneuzen


Graag maken wij kennis met:


Groepsleerkrachten als vervanger voor


 • Kleutergroep

 • onder-, midden- en bovenbouwgroepen op nader overeen te komen dagen

 • collega’s die scholing volgen

 • ziektevervanging

 • eventuele overige vervanging gedurende het schooljaar.

   

We hebben per direct nog plaats voor 2 dagen, in overleg vast te stellen

 

Wij bieden

 • een plezierige werkomgeving in een gezellig gebouw

 • enthousiaste en gemotiveerde collega’s;

 • evt. persoonlijke ontwikkelingsmogelijkheden;

 

Wij verwachten

 • grote interesse in het werken met leerlingen met een diversiteit aan  

  onderwijsbehoeften;

 • relativeringsvermogen;

 • flexibele en creatieve instelling;

 • goede contactuele vaardigheden;

 • organisatietalent ten voeten uit.

 

Arbeidsvoorwaarden

 • vervangingen worden betaald volgende CAO-PO in schaal LB.

 

Heb je belangstelling?

Kijk op  voor meer informatie over de school op: www. sbo-despringplank.nl. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Robert van Oosten, directeur SBO De Springplank.tel: 0115-613140/06-10935654 of mail: r.oosten@respont.nl

Je sollicitatiebrief en CV kun je sturen aan SBO De Springplank t.a.v. de directie.

 

Tevens organiseren we op dinsdag 17 april van 15.30-16.30 een informatiebijeenkomst over het werken op onze SBO-school. We vinden het fijn als je van te voren even laat weten of je komt. Ook is het altijd mogelijk om eens een dag(deel) mee te draaien. Neem hiervoor contact op met Robert van Oosten.


Meer over Respont

SBO De Springplank is onderdeel van de Stichting Respont. Respont biedt onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.