Vacatures

Stichting Respont zoekt met ingang van schooljaar 2020-2021 een

Directeur (1,0 fte)

die verantwoordelijk wordt voor SBO De Springplank.

 

Over De Springplank

De Springplank is een school voor speciaal basisonderwijs in Terneuzen. Kinderen die in het reguliere basisonderwijs onvoldoende tot hun recht kunnen komen en daardoor aangewezen zijn op speciaal (basis)onderwijs worden op De Springplank een nieuwe onderwijskans geboden.

De school is samen met haar partners in de regio aan doorontwikkelen naar een so-expertisecentrum voor heel Zeeuws-Vlaanderen. Naast de reguliere SBO-groepen zijn er dit schooljaar drie SBO+groepen gestart waardoor leerlingen, die aangewezen zijn op SO-onderwijs niet meer naar de Bevelanden en/of Walcheren moeten reizen. Daarnaast heeft de school een Kansgroep (observatiegroep) en samen met Juvent een OZA-groep.

Het team is ambitieus in het behalen van pedagogische én didactische doelen. Het onderwijskundig leiderschap is gericht op verbinding en samenhang waardoor alle medewerkers zichtbaar bijdragen aan optimale resultaten. De Springplank streeft ernaar dé onderwijspartner in de regio te zijn voor leerlingen, die net even wat extra’s nodig hebben. Voor meer informatie verwijzen we naar onze website: www.sbo-despringplank.nl.

 

De belangrijkste ontwikkelingen voor de nabije toekomst:

 • De ontwikkeling van het onderwijs in sbo+ groepen;
 • Samen met de Regenboog (school van De Korre) komen tot een ongedeeld so-aanbod;
 • Continueren en ontwikkelen van het onderwijs in de Kansgroep;
 • Verbinding aangaan met een school bo in Terneuzen (koersplan swv);
 • Continueren en doorontwikkeling  van het onderwijszorgarrangement voor de kleuters;
 • Samen met de Regenboog, kinderopvang en jeugdzorg realiseren van een IKC+;
 • Planmatig werken aan onderwijskwaliteit.

 

Over Respont
Respont biedt vanuit samenwerkingsscholen onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of orthodidactische hulp in de provincie Zeeland. Het onderwijs van Respont bereidt voor op het vervolgonderwijs, dagbesteding en/of de arbeidsmarkt. Ook biedt Respont ondersteuning aan scholen en leerkrachten op orthopedagogisch en/of orthodidactisch gebied.

Respont heeft veertien scholen in drie regio’s, namelijk de Bevelanden / Tholen,  Walcheren en Zeeuws-Vlaanderen. Onder Respont ressorteren vier speciale scholen voor basisonderwijs, drie scholen voor praktijkonderwijs en zes scholen voor (voortgezet) speciaal onderwijs. Bij Respont werken ruim 400 personen voor bijna 1500 leerlingen. 

 

Over de kandidaat
De directeur die wij zoeken weet wat het betekent en is gedreven om elke dag weer kwalitatief hoogwaardig onderwijs te verzorgen voor leerlingen met speciale onderwijsbehoeften. Een betrokken en bevlogen directeur die zich aan de school en alle betrokkenen weet te verbinden. Een directeur die de ingezette ontwikkelingen onderschrijft en doorzet, die inzet van het team op waarde kan schatten en kwaliteiten weet te benutten. Heldere communicatie en toegankelijkheid zijn belangrijke eigenschappen.

Als directeur heb je ruime ervaring binnen het speciaal (basis)onderwijs en heb je een visie op de toekomst daarvan. Je bent besluitvaardig en vindingrijk en blijft met professionele afstand het geheel overzien. Vanuit die visie ontwikkel je de school, samen met het team, langs heldere en herkenbare lijnen. Je kent de regio, profileert en positioneert de school effectief en onderhoudt vruchtbare relaties met (potentiële) samenwerkingspartners.


Kenmerken:

 • Daadkrachtig, doortastend en besluitvaardig;
 • Zichtbaar, betrokken en toegankelijk;
 • Aandacht voor en contact met het team;
 • Empathisch;
 • Bij voorkeur bekendheid met het specialistisch onderwijs;
 • Helderen en duidelijke communicatie;
 • Inspirerend en innovatief;
 • Werken op basis van vertrouwen en geven van professionele ruimte;
 • Een verbinder, zowel in de school als naar buiten de school;
 • Iemand die een koers kan uitzetten en deze samen met het team kan realiseren;
 • Iemand die van toegevoegde waarde is voor het directieteam van Respont;
 • Iemand die de Zeeuws Vlaamse context kent of zich deze snel eigen kan maken.

 

Over de functie

De volgende resultaatgebieden zijn opgenomen in de functie directeur B:

 

 • Leiding en sturing onderwijs en organisatie binnen de school/locatie(s)
 • Beleidsontwikkeling school/locatie en beleidsadvisering College van Bestuur
 • Uitvoering onderwijsproces
 • Personeelsmanagement

Over de arbeidsvoorwaarden

 • Ingangsdatum 1 augustus 2020
 • CAO Primair Onderwijs
 • Werktijdfactor 1,0000
 • Salarisschaal DC (herwaardering moet nog plaatsvinden)
 • Benoemingsgrondslag in overleg

 

Over de procedure

Herken jij jezelf in het profiel en wil je in aanmerking komen voor deze functie? Stuur dan uiterlijk 19 maart 2020 om 12.00 uur jouw motivatiebrief, inclusief curriculum vitae, naar info@respont.nl.

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Theo Hut, voorzitter college van bestuur, op telefoonnummer 0118-745011.

 

De eerste gespreksronde staat gepland op 26 maart 2020.

 

Een assessment kan onderdeel uitmaken van de procedure.


Het Springtij is een school voor speciaal basisonderwijs. Wij verzorgen onderwijs aan kinderen tussen de 4 en 13 jaar oud met speciale onderwijsbehoeften. Met een enthousiast team zorgen wij voor een goede en positieve leeromgeving voor de kinderen. We zijn met spoed op zoek naar een gedragswetenschapper. Het betreft een tijdelijke invulling i.v.m. ziekte. Ben je toe aan een nieuwe uitdaging, loop je niet weg voor complexe vragen en ben je eraan toe om ‘echt het verschil te kunnen maken’. Dan ben jij misschien wel onze match en zouden wij het erg fijn vinden als je solliciteert!


Gedragswetenschapper (orthopedagoog/psycholoog)

Voor 16 uur per week (0,4 fte)


Als gedragswetenschapper werk je samen met het team van onderwijs experts om ervoor te zorgen dat de kinderen het juiste onderwijsaanbod krijgen, vanuit meerdere facetten bekeken. Je bent een spil in het web. Je bent verantwoordelijk voor het bieden van begeleidings-en adviestrajecten aan de professionals binnen school. Daarnaast neem je deel aan de commissie van begeleiding. Hier worden op casuïstiek niveau strategische plannen gemaakt om de hulpvragen te kunnen beantwoorden. Ook het uitvoeren en verwerken van psychodiagnostisch onderzoek op het gebied van o.a.: capaciteiten, didactische vaardigheden, persoonlijkheid, talenten, dyslexie en dyscalculie.


Duur werkzaamheden: zo snel als mogelijk en zeker tot de zomervakantie 2020


Wij bieden

• Een energieke werkomgeving

• Inspirerende en uitdagende doelgroep


Wij verwachten

• Een gemotiveerde collega

• Grote interesse in het werken met leerlingen met een diversiteit aan onderwijsbehoeften

• Academische opleiding gedragswetenschapper

• Affiniteit met de doelgroep

• Ervaring in het adviseren van professionals, ouders en externen

• Iemand met de skills om te werken in een multidisciplinair team


Arbeidsvoorwaarden

• Salaris conform cao-po, salarisschaal 11


Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Geschikte interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.


Heb je belangstelling?

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Karin van Opdorp, directeur het Springtij, telefoonnummer: 0624320302. Een sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 6 januari mailen aan k.opdorp@respont.nl. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats op 10 januari tussen 09.00-15.00 uur.


Meer over Respont

Het Springtij is onderdeel van de Stichting Respont. Respont biedt onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of ortho didactische hulp in de provincie Zeeland. Voor meer info, zie respont.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


Het Springtij is een school voor speciaal basisonderwijs. Wij verzorgen onderwijs aan kinderen tussen de 4 en 13 jaar oud met speciale onderwijsbehoeften. Met een enthousiast team zorgen wij voor een goede en positieve leeromgeving voor de kinderen. Altijd al in het onderwijs willen werken? We zijn per 20 januari 2020 op zoek naar een onderwijsassistent. Ben jij een onderwijsassistent en heb jij wel zin in een uitdaging? 


Onderwijsassistent

Voor 20 uur per week


De onderwijsassistent assisteert de leerkracht in de groep met diverse werkzaamheden. Naast klassikale werkzaamheden zal de onderwijsassistent ook, op aansturen van de leerkracht, met individuele kinderen en kleine groepjes werken.


Bij voorkeur zoeken wij een collega met een afgeronde opleiding onderwijsassistent en/of ervaring als onderwijsassistent.


Duur werkzaamheden: 20 januari 2020 tot de zomervakantie 2020


Wij bieden

• Een energieke werkomgeving

• Een Inspirerende en uitdagende doelgroep

• Coaching en begeleiding van een leerkracht


Wij verwachten

• Een gemotiveerde collega

• Grote interesse in het werken met jonge leerlingen met een diversiteit aan onderwijsbehoeften

• Minimaal MBO 4 denkniveau

• Affiniteit met de doelgroep

• Gedreven organisatietalent

• Sterk in het uitvoeren van opdrachten

• Meedenken en zoeken naar oplossingen


Arbeidsvoorwaarden

• Salaris conform cao-po, salarisschaal 4


Deze vacature wordt gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Geschikte interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.


Heb je belangstelling?

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Karin van Opdorp, directeur het Springtij, telefoonnummer: 0624320302. Een sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 8 januari mailen aan k.opdorp@respont.nl. De gesprekken vinden bij voorkeur plaats op 15 januari tussen 11.00-15.00 uur.


Meer over Respont

Het Springtij is onderdeel van de Stichting Respont. Respont biedt onderwijs op maat aan leerlingen die voor korte of langere tijd zijn aangewezen op orthopedagogische en/of ortho didactische hulp in de provincie Zeeland. Voor meer info: respont.nl Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.


OdyZee te Goes

is een REC-4 school voor SO en VSO en biedt onderwijs op maat

aan leerlingen met psychiatrische problemen. Onze grootste doelgroep bevat leerlingen met autisme. Het onderwijs wordt in kleine groepen in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden.

In het VSO werken we toe naar Staatsexamens op VMBO B/K, TL en HAVO niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten. Daarnaast volgen de leerlingen een arbeidstoeleidingstraject.

 

Wij hebben een vacature voor het vak Engels en zijn daarom op zoek naar:

 

Vakleerkracht Engels WTF 0,5

De vakleerkracht moet in bezit zijn van of studerend voor een tweede graad lesbevoegdheid Engels. Dit is een examenvak.

 

Wat vragen wij

 • een betrokken leerkracht/collega

 • een flexibele instelling

 • iemand die wil meedenken/praten en meedoen

 • affiniteit met psychosociale problematiek

 

Wat bieden wij

 • goede sfeer in een actief team

 • goede begeleiding en coaching

 • professionele cultuur

 • een school volop in ontwikkeling.

   

mail naar:

Tonia de Groene, directeur OdyZee

t.groene@respont.nl

telefoon: 0113 267900

www.odyzee.nl