Vacatures

Op dit moment hebben wij onderstaande vacatures voor het schooljaar 2021-2022.


Uiteraard zijn open sollicitaties van harte welkom. Deze kunt u sturen naar info@respont.nl.


Onze stichting fuseert per 1 augustus 2021 met Stichting de Korre. Onze vacatures worden gelijktijdig intern en extern bekend gemaakt. Geschikte interne kandidaten hebben voorrang op externe kandidaten.


DE WISSEL - Goes

De Wissel is een school voor praktijkonderwijs in Goes aan jongeren van 12 tot maximaal 20 jaar. Wij bereiden hen voor op een zelfstandig bestaan op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. In het praktijkonderwijs op De Wissel krijgen de leerlingen theorielessen, praktijkvakken en lopen ze stage volgens het BPL (Big Picture Learning) principe. Leerlingen kunnen na De Wissel uitstromen naar arbeid of doorstromen naar het MBO.

 

We zijn op zoek, per schooljaar 2021-2022 naar een

 

Fulltime onderwijsassistent op basis van NPO-gelden

Voor ondersteuning van theorie en/of praktijklessen

 

 

Wij zoeken een collega die past in ons team en passie heeft voor het werken met onze leerlingen. Iemand die zich wil bekwamen in ons BPL concept en die zich met hart en ziel voor de school wil inzetten. Die begrijpt dat op De Wissel de relatie met onze leerlingen het allerbelangrijkst is.

 

Wij bieden

 • een leuke en uitdagende doelgroep van 134 leerlingen;
 • een enthousiast team;
 • een school die zich volop ontwikkelt in BPL;
 • een school met een heel breed netwerk;
 • een afwisselende baan in een moderne onderwijsinstelling.


Wij verwachten

 • dat je in het bezit bent van een diploma voor onderwijsassistent;
 • dat je bereid bent je te verdiepen in praktijkschoolleerlingen en ons BPL concept en dit verder met ons wil ontwikkelen;
 • dat je leerlingen op een positieve manier kunt stimuleren om hun doelen te bereiken en hun talenten te ontwikkelen;
 • dat je goed kunt samenwerken met de andere teamleden.

           

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris conform CAO VO.
 • Het betreft een aanstelling op basis van NPO-gelden.

 

Heb je belangstelling?

Kijk op www.prodewissel.nl voor meer informatie over praktijkschool De Wissel. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Sander Vlieland, directeur, 06-16824860. Een sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 16 juli mailen aan s.vlieland@respont.nl.

De gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 22 juli 2021.


DE WISSEL - GOES

De Wissel is een school voor praktijkonderwijs in Goes aan jongeren van 12 tot maximaal 20 jaar. Wij bereiden hen voor op een zelfstandig bestaan op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. In het praktijkonderwijs op De Wissel krijgen de leerlingen theorielessen, praktijkvakken en lopen ze stage volgens het BPL (Big Picture Learning)-principe. Leerlingen kunnen na De Wissel uitstromen naar arbeid of doorstromen naar het MBO.

 

We zijn op zoek, per schooljaar 2021-2022 naar een

 

Instructeur metaal- en lastechniek

Voor 0,2 fte

 

 

Wij zoeken een collega die past in ons team en passie heeft voor het werken met onze leerlingen. Iemand die zich wil bekwamen in ons BPL-concept en die zich met hart en ziel voor de school wil inzetten. Die begrijpt dat op De Wissel de relatie met onze leerlingen het allerbelangrijkst is.

 

Wij bieden

 • een leuke en uitdagende doelgroep van 134 leerlingen;
 • een enthousiast team;
 • een school die zich volop ontwikkelt in BPL;
 • een school met een heel breed netwerk;
 • een afwisselende baan in een moderne onderwijsinstelling.

 

Wij verwachten

 • dat je bereid bent je te verdiepen in praktijkschoolleerlingen en ons BPL-concept en dit verder met ons wil ontwikkelen;
 • dat je leerlingen op een positieve manier kunt stimuleren om hun doelen te bereiken en hun talenten te ontwikkelen;
 • dat je goed kunt samenwerken met de andere teamleden.

           

Arbeidsvoorwaarden

 • Een salaris conform CAO VO.
 • Bij gebleken geschiktheid wordt het contract na het eerste jaar omgezet in een vaste aanstelling.

 

Heb je belangstelling?

Kijk op www.prodewissel.nl voor meer informatie over praktijkschool De Wissel. Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Sander Vlieland, directeur, 06-16824860. Een sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 16 juli mailen aan s.vlieland@respont.nl.

De gesprekken vinden plaats op donderdagmiddag 22 juli 2021.


DE SPRONG - Terneuzen

De Sprong is een school voor praktijkonderwijs aan kinderen van 12 tot 18 jaar. Wij bereiden leerlingen voor op een zelfstandig bestaan op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. In het praktijkonderwijs krijgen de leerlingen theorielessen, praktijkvakken en lopen ze stage. Leerlingen kunnen na De Sprong doorleren (MBO) of uitstromen naar arbeid. 

 

Wegens uitbreiding zijn wij met ingang van het nieuwe schooljaar op zoek naar een

 

Gedragsdeskundige/orthopedagoog

Voor 2 dagen per week, werkdagen in overleg

 

Wij bieden 

 • enthousiaste collega’s op een streekschool in Terneuzen met 115 leerlingen;
 • een baan vol afwisseling;
 • een warm welkom en we delen graag onze ervaringen met je.

 

Wij verwachten 

 • dat je hart voor jongeren hebt en ervaring hebt met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben;
 • dat je een teamspeler bent en samen met je collega-orthopedagoog het team ondersteunt bij de begeleidingsvragen van de leerlingen;
 • dat je kwaliteit levert en bereid bent om een stapje extra te doen voor de leerlingen;
 • dat je in nauw contact staat en gesprekken voert met de ouders/verzorgers, behandelaars of betrokken instanties van de leerlingen;
 • dat je handelingsgerichte diagnostiek verricht en individuele leerlingen kan coachen en begeleiden;
 • dat je beschikt over een afgeronde relevante universitaire opleiding.

 

Arbeidsvoorwaarden 

 • Conform de CAO VO, schaal 11
 • Aanstelling voor 1 jaar met uitzicht op vast

 

Heb je belangstelling?  

Neem dan contact op met Linda Janssen, directeur, op tel.nr. 06-10543264 en/of l.janssen@respont.nl. Een sollicitatiebrief en CV kun je tot en met woensdag 14 juli mailen aan l.janssen@respont.nl.


DE SPRONG - Terneuzen

De Sprong is een school voor praktijkonderwijs aan kinderen van 12 tot 18 jaar. Wij bereiden leerlingen voor op een zelfstandig bestaan op het gebied van werken, wonen, vrije tijd en burgerschap. In het praktijkonderwijs krijgen de leerlingen theorielessen, praktijkvakken en lopen ze stage. Leerlingen kunnen na De Sprong doorleren (MBO) of uitstromen naar arbeid. 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar zijn wij op zoek naar een:

 
 • Leerkracht 0,4 fte

 • Onderwijsassistent 0,4 fte

 • Vakleerkracht Zorg & Welzijn 0,2 fte

Bovenstaande 3 vacatures zijn tijdelijk voor 1 jaar

 

 • Vakleerkracht Groen 0,4 fte

Tijdelijk voor 1 jaar met uitzicht op vast

Voor alle vacatures geldt: werkdagen in overleg!

 

Wij bieden 

 • Enthousiaste collega’s op een streekschool in Terneuzen met 115 leerlingen
 • Een baan vol afwisseling
 • Een warm welkom en we delen graag onze ervaringen met je

 

Wij verwachten 

 • Dat je hart voor jongeren hebt en ervaring hebt met leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben
 • Dat je een teamspeler bent
 • Dat je kwaliteit levert en bereid bent om een stapje extra te doen voor de leerlingen 
 • Dat je beschikt over een afgeronde relevante opleiding

 

Arbeidsvoorwaarden 

 • Conform de CAO VO
 • Aanstelling voor 1 jaar

 

Heb je belangstelling?  

Neem dan contact op met Linda Janssen, directeur, op tel.nr. 06-10543264 en/of l.janssen@respont.nl. Een sollicitatiebrief en CV kun je tot en met woensdag 7 juli mailen aan l.janssen@respont.nl.


ODYZEE - Goes

OdyZee is een REC-4 school voor SO en VSO en biedt onderwijs op maat aan leerlingen met psychiatrische problemen. Onze grootste doelgroep bevat  leerlingen met autisme. Het onderwijs wordt in kleine groepen in een rustige en veilige leeromgeving aangeboden.In het VSO werken we toe naar Staatsexamens op VMBO B/K, TL en HAVO niveau. In de onderbouwgroepen werken de leerlingen met een vaste leerkracht. Vanaf leerjaar 3 worden er sectoren en profielen gekozen en krijgen leerlingen ook te maken met verschillende vakleerkrachten. Daarnaast volgen de leerlingen een arbeidstoeleidingstraject.

 

Wij zijn per 1 augustus 2021 op zoek naar een


Vakleerkracht creatieve vakken 

WTF 0,4

De vakleerkracht moet in bezit zijn van een onderwijsbevoegdheid. Antoonbare affiniteit met creatieve vakken is een voorwaarde.

 

Wij bieden 

 • een goede sfeer in een actief team;
 • goede begeleiding en coaching;
 • professionele cultuur;
 • Een school volop in ontwikkeling;
 • Scholingsprogramma op OdyZee.

 

Wij verwachten 

 • een betrokken leerkracht / collega;
 • een flexibele instelling;
 • iemand die wil meedenken/praten en meedoen;
 • affiniteit met psycho-sociale problematiek;

 

Heb je belangstelling?  

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Tonia de Groene, directeur, op tel.nr. 0113 – 267900 en/of t.groene@respont.nl. Een sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 9 juli 2021 mailen aan t.groene@respont.nlHET SPRINGTIJ - Middelburg

SBO Het Springtij biedt onderwijs aan kinderen van 4-13 jaar met leerachterstanden, soms in combinatie met sociaal emotionele en/of gedragsproblemen. Deze leerlingen bereiden we voor op hun plek in de maatschappij en het vervolgonderwijs. Het Springtij is onderdeel van de toekomstige IKC die nu gerealiseerd wordt. Samen met SO Keurhove en SO de klimopschool creëren wij een uitdagende onderwijs-werkplek!


Wij zijn op zoek naar een juf of meester die affiniteit heeft met kinderen die wat extra’s nodig hebben binnen het onderwijs. De vacatureruimte is op dit moment in een middenbouw groep. Maar als je interesse hebt in een baan bij ons, solliciteer dan absoluut! We kijken vervolgens naar de mogelijkheden.

 

We zoeken een

Leerkracht L11 (wtf 0,6)

Het mooiste wat je een kind kunt geven, is een kans…

 

HEB JIJ VOOR ONS?

 • Enorme zin om je echt nuttig te maken binnen het onderwijs?
 • Bekendheid of ervaring met kinderen die iets extra’s nodig hebben?
 • Flink wat positiviteit en relativeringsvermogen?
 • De kwaliteit om klein te kunnen kijken naar het grotere einddoel?
 • Het invoelende karakter, zowel in contact met de kinderen als in de oudercontacten?
 • Een Pabo diploma
 • De eigenschap dat jouw glas eerder half vol is, dan half leeg?

 

DAN HEBBEN WIJ VOOR JOU:

 • Een team die graag expertise en ervaring met je wil delen;
 • Passende begeleiding om een goede start te kunnen hebben/maken;
 • Een aanstelling conform CAO PO in schaal L11;
 • Een baan waarin je echt iets kan betekenen.

 

SOLLICITEREN?

Voor informatie over de functie kun je contact opnemen met Karin van Opdorp, directeur, op tel.nr.  0118-627407 of 06-24320302 en/of k.opdorp@respont.nl. Een sollicitatiebrief en CV kun je tot uiterlijk 30 juni 2021 mailen aan k.opdorp@respont.nl. De gesprekken vinden plaats op donderdag 1 juli 2021.