Werken bij Respont

Werken bij Respont

Respont is een onderwijsorganisatie. Wij bereiden kinderen en jongeren met een specifieke onderwijsbehoefte op het gebied van gedrag- en/of leren voor op een volwaardige deelname aan onze samenleving. Wij bieden onze leerlingen onderwijs in een aantrekkelijke leeromgeving dat boeit en bindt en dat hen in staat stelt om het beste in zichzelf naar boven te halen.

 

Voor onze specifieke doelgroep hebben wij specifieke expertise in huis. Deze expertise wordt gevormd door onze medewerkers. Het zijn de medewerkers die met hun kennis, vaardigheden en energie, een aantrekkelijke leeromgeving voor de leerlingen realiseren. De wijze waarop de medewerkers uitvoering geven aan onze maatschappelijke opdracht is legitimerend voor ons bestaan. We willen een aantrekkelijke werkgever zijn, voor huidige en nieuwe medewerkers. Een werkgever die de talenten van medewerkers benut, waardoor iedereen optimaal kan functioneren. We willen een lerende organisatie zijn met vitale, betrokken medewerkers die trots zijn op ons onderwijs.


De leidende principes zijn vertrouwen, verbinding, vakmanschap en inspiratie. In relatie tot het strategisch hrm-beleid zijn daaruit de onderstaande betekenissen van belang, die onze visie op hrm vormen.

 

Vertrouwen

Vertrouwen is de basis van een goede samenwerking. Talenten komen optimaal tot hun recht wanneer er vertrouwen is. Wij geloven in de kracht van onze medewerkers. We geven medewerkers professionele ruimte, omdat we ervan uitgaan dat ze vanzelfsprekend een positieve bijdrage willen leveren aan de ontwikkeling van leerlingen. Respont is een betrouwbare werkgever. We zijn open en transparant. We hebben vertrouwen in de intentie van de ander en gaan uit van het goede.

 

Verbinding

Wij werken vanuit verbondenheid; de relatie en dialoog staan centraal. Wij zorgen door middel van interne en externe samenwerking voor optimaal onderwijs. Op alle niveaus in de organisatie worden verbindingen gemaakt en onderhouden. Verbinding staat ook voor het erkennen, accepteren en waarderen van verschillen tussen medewerkers. Verbinding betekent dat medewerkers van en met elkaar leren en dat zij actief betrokken worden in besluitvormingsprocessen. Medewerkers worden uitgedaagd om zelf verantwoordelijkheid te nemen voor het eigen werk.

 

Vakmanschap

Wij onderscheiden ons door onze geïntegreerde kennis op het gebied van onderwijs, leren, gedrag en zorg. Daarom zijn wij in staat oplossingen aan te reiken voor nagenoeg alle specifieke ondersteuningsvragen op het gebied van leren en gedrag. We stemmen onze begeleiding af met ouders, partners in het regulier onderwijs en (jeugd)zorg. Ook delen we onze kennis met deze betrokkenen. Respont is een professionele, lerende organisatie die talenten van medewerkers benut waar dat maar mogelijk is.

 

Inspiratie

Wij werken geïnspireerd en gemotiveerd. Inspiratie staat voor ons voor enthousiasme, gedrevenheid, bezieling, intense aandacht en betrokkenheid. We werken met hart voor onze leerlingen. Medewerkers en leerlingen inspireren elkaar. Wij zijn nieuwsgierig en leergierig, kritisch en onderzoekend en steeds ontvankelijk voor nieuwe ideeën, opvattingen en invalshoeken. Dat we een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van jonge mensen biedt zingeving aan ons werk en aan ons leven.